Home ข้อคิด เทคนิคเลี้ยงลูกให้เก่ง โตขึ้น เป็นเด็กที่ดีมีคุณภาพ

เทคนิคเลี้ยงลูกให้เก่ง โตขึ้น เป็นเด็กที่ดีมีคุณภาพ

12 second read
0
0
238

1.ชื่นชมกับความพย าย ามของลูก ไม่ว่าลูกจะแพ้หรือชนะ

เมื่อเราโตขึ้นมา จะพบว่าประสบการณ์ ระหว่างการเดินทางนั้น มีค่ามากกว่าจุดหมายปลายทางดังนั้นหากลูกตั้ง เป้าหมายที่จะทำอะไรบางอย่าง แต่ต้องสะดุดล้ม หรือไปไม่ถึง

เป้าหมายคุณควรชื่นชมในความพย าย าม อย่าให้ลูกรู้สึกอายที่ทำพลาดไป เพราะในท้ายที่สุดแล้วความพย าย ามของลูกต่างหากที่สำคัญ เพราะนั่น จะทำให้เด็กมีความมั่นใจ

และมีความกล้ามากขึ้น

2.ปล่อยให้ลูกแสดงพฤติกรร มตามวัย

พ่อแม่ไม่ควรพย าย ามให้ลูก แสดงพฤติกรร มเหมือนผู้ใหญ่ เพราะการที่เด็กต้องแสดงพฤติกรร มที่ไม่เหมาะสมกับวัย พ่อแม่ตั้งมาตรฐานที่ลูกไม่สามารถไปถึงได้ จะทำให้

ความพย าย ามและความมั่นใจของลูกลดลง

3.ให้ลูกฝึกแก้ปัญหาด้วยตัวเอง

หากคุณพ่อคุณแม่ช่วยแก้ปัญหาให้ลูกอยู่เสมอ จะทำให้ลูกขาดทักษะและความเชื่อมั่นในการที่จะแก้ปัญหาด้วยตัวเองและหากพ่อแม่คอย ทำทุกอย่างให้ลูก ตลอดเวลา

ก็จะทำให้ลูกไม่รู้จักคิดแก้ปัญหาด้วยตัวเอง และไม่มีความมั่นใจที่จะทำอะไรด้วยตัวของเค้าเอง เช่น พ่อแม่อาจจะยอมให้ลูกได้เกรด 2 หรือ เกรด 3 บ้าง แต่ลูกได้เรียนรู้

และได้แก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง ดีกว่าการที่ลูกได้เกรด 4 จากความช่วยเหลือของพ่อแม่โดยที่ลูกไม่ได้ความรู้อะไรเลย

4.หาสิ่งใหม่ๆ ที่ท้าทายให้ลูก

หาสิ่งใหม่ๆ ที่ท้าทาย ให้ลูกได้ลองทำและแสดงให้ลูกเห็นว่า ความสำเร็จจากเป้าหมายเล็กๆก็นำไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้ เช่นการขี่จักรย านโดยไม่ใช้ล้อเล็ก ฝึกการช่วยขี่

จะทำให้ลูกมีความมั่นใจและความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น

5.ให้กำลังใจลูกเพื่อสร้างความสามารถ

ให้กำลังใจและส่งเสริม ให้ลูกทำในสิ่งที่เค้าสนใจแต่ต้องไม่กดดันลูก เพราะการฝึกฝนที่ได้รับแรงสนับสนุ นกำลังใจ และแรงบันดาลใจจากพ่อแม่ จะทำให้ลูกเกิดพัฒนาการที่ดีตามมา

6.หลีกเลี่ ย ง ทางลัดหรือข้อยกเว้น

การให้สิทธิพิเศษกับลูกอยู่บ่อยๆจะทำให้ลูกติดเป็นนิสัย และทำให้ความพย าย ามของเด็กลดลง

7.ก ร ะ ตุ้ น ความอย ากรู้อย ากเห็น

ผู้ปกครองควรส่งเสริม พัฒนาการของเด็ก โดยการตั้งคำถามเพื่อให้ลูกได้เรียนรู้ว่ายังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างบนโลกใบนี้ที่เรายังไม่รู้และรอให้เราได้ไปศึกษา ซึ่งจะเป็นการก ร ะ ตุ้ น

ให้ลูกมีความอย ากรู้อย ากเห็นและชอบที่จะหาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ และจะทำให้เด็กเรียนรู้ได้เร็วกว่าคนอื่น

8.ให้กำลังใจเมื่อลูกเจอกับความย ากลำบาก

บางครั้งสิ่งต่างๆ ที่เราเจอก็ไม่ยุติธรรมเสมอไป ซึ่งลูกต้องเรียนรู้ไม่วันใดก็วันหนึ่ง หากลูกเจอกับความย ากลำบากพ่อแม่ควรสอนให้ลูกรู้ว่า ความอดทนและความ ยืดหยุ่น จะช่วยให้

เราปรับตัวต่อสถาณการณ์ต่างๆ ได้และเป็นสิ่งสำคัญที่พ่อแม่ จะต้องอธิบายให้ลูกรู้ว่า บนถนนสู่ความสำเร็จย่อมต้องมีขวากหนามให้เราได้ฝ่าฟั น

9.เปิดประตูสู่ประสบการณ์ใหม่ๆ

คุณพ่อคุณแม่ควรเปิดโอกาส ให้ลูกได้เจอสิ่งใหม่ๆเพื่อเพิ่มโลกทัศน์ในการเรียนรู้ในโลกอันกว้างใหญ่ซึ่งจะทำให้ลูกได้รู้ว่า แม้ว่าเราจะเจอเรื่องราวที่น่ากลัวและ ย ากลำบากเท่าไร

แต่เราก็จะสามารถฝ่าฟั น และเอาชนะมันได้

10.ไม่วิพากษ์วิ จ ารณ์ การแสดงออกของลูก

ไม่มีสิ่งไหนที่ทำให้ลูกท้อใจเท่ากับการวิพากษ์วิ จ ารณ์ ในทางลบจากพ่อแม่ หากเป็นการให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะก็ไม่เป็นไร แต่อย่าบอกลูกว่าสิ่งที่เค้า ทำนั้นมันแ ย่จริงๆ

เพราะหากเด็กกลัวที่จะ ล้ ม เ ห ล วเพียงเพราะกังวล ว่าพ่อแม่จะว่าหรือโกรธ จะทำให้ลูกไม่กล้าทำสิ่งใหม่ๆ อีกทั้งการที่พ่อแม่คอยวิพากษ์วิ จ ารณ์ลูกในทางที่ไม่ดีอยู่บ่อยๆจะทำให้

ลูกหมดแรงจูงใจและรู้สึกหมดคุณค่าในตัวเอง

11.ใช้ความผิดพลาดเป็นบันได

คุณพ่อคุณแม่ควรเปลี่ยน ความผิดพลาดของลูกให้เป็นโอกาสที่จะเรียนรู้และก้าวต่อไปและอธิบายให้ลูกเกิดความเข้าใจ ถึงความผิดพลาดเพื่อให้มีการวางแผนที่ดีขึ้นในครั้งหน้า

12.ยื่นมือเข้าช่วยเมื่อถึงเวลา

การให้ความช่วยเหลือ เด็กมากเกินไปและเร็วเกินไปจะทำให้เด็กไม่รู้จักช่วยเหลือตัวเองคุณพ่อคุณแม่ควรยื่นมือ เข้าช่วยเมื่อถึงเวลาที่สมควร และควรให้ลูกได้ลองช่วยเหลือตัวเอง

ก่อนเพื่อให้ลูกโตขึ้นมาเก่งและมีความสามารถที่ดี

13.เป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูก

ในวัยเด็กนั้นลูกของคุณ จะมองว่าคุณเป็นฮีโร่ของพวกเขา คุณควรใช้โอกาสนี้สอนลูกให้รู้จักคิด พูด และลงมือทำโดยแสดงให้เขาดู เป็นตัวอย่าง เพราะการที่ลูก ได้เห็นว่าเราทำได้

ลูกก็จะเกิดความมั่นใจว่าเค้าก็ทำได้เช่นกัน

14.ฉลองกับความสำเร็จของลูก

เด็กๆ มันจะรอฟังว่า คุณพ่อคุณแม่จะพูดอย่างไรเมื่อเค้าทำสิ่งใหม่ๆ ได้สำเร็จ ดังนั้น หากคุณแสดงให้ลูกเห็นว่าคุณตื่นเต้นกับสิ่งที่เค้าทำได้ เช่นว่ายน้ำได้ หรือ พูดภาษาใหม่ๆ ได้

ก็จะทำให้เด็กๆ ตื่นเต้นไปด้วยและจะทำให้ลูกมีความมุ่งมั่นมากขึ้น

15.อย่าบอกลูกเมื่อเรามีความกังวลใจในตัวเค้า

บางครั้งเมื่อลูกรู้ว่าเรากังวลใจ ในตัวเค้าอาจแปลความหมายได้ว่าไม่เชื่อมั่น ซึ่งการแสดงความมั่นใจของผู้ปกครองนั้นจะส่งผลต่อความมั่นใจของลูกด้วยเช่นกัน

16.ชมเชยในความกล้าหาญเมื่อลูกได้ลองทำสิ่งใหม่

คุณพ่อคุณแม่ควรที่จะชมและให้กำลังใจเมื่อลูกทำสิ่งใหม่ๆ โดยใช้การพูดชมง่ายๆเช่น “เก่งมากค่ะ” จะทำให้ลูกรักการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อพัฒนาการที่ดีของเค้า

17.เป็นผู้ปกครองที่เข้าใจลูก

พ่อแม่ไม่ควรบังคับ หรือเข้มงวดจนเกินไปเพราะนั่นจะทำให้ ลูกขาดความมั่นใจ หรืออาจทำให้ลูกมีนิสัยดื้อรั้นอีกทั้งการทำตามคำสั่งตลอดเวลาอาจทำให้เค้า ไม่มีความเป็นผู้นำ

และทำให้ลูกขาดความกล้าได้

ขอบคุณที่มา : b u s i n e s s i n s i d e r.c o m

Load More Related Articles
Load More By FahFah FahFah
Load More In ข้อคิด

Check Also

12 สัญญาณเตือนว่า ทำไมเราควรมีเงินเก็บสำรองได้แล้วนะ

1.ใครทำงานแบงค์ รีบมองหางานใหม่ก่อนที่จะถูกปลดเพราะระบบใหม่ของธนาคารเน้นใช้แอพมากกว่าการที…