Home ข้อคิด เทคนิคสอนลูก ให้เป็นคนดี มีอนาคตในสังคมอย่างมีคุณภาพ

เทคนิคสอนลูก ให้เป็นคนดี มีอนาคตในสังคมอย่างมีคุณภาพ

15 second read
0
0
321

การเลี้ยงลูกให้เติบโต เป็นคนดีนั้น ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลย เพราะเด็กที่จะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต มีความรับผิดชอบ สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้เข้าสังคมได้ดี มีจิตใจเอื้อเฟื้อ

เผื่อแผ่ ต้องได้รับการดูแลเชิงบวกตั้งแต่ยังเล็ก ทั้งด้านร่า งกา ย จิตใจและได้รับการปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ดีจากครอบครัวเป็นหลักที่สำคัญ พ่อแม่ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีของลูก

แต่จะมีวิธีอย่างไรให้ง่ายขึ้นในการสอนลูก เรามีคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญจากสถาบัน H a r v a r d A c e d e m y มาบอกต่อกันค่ะ คุณพ่อคุณแม่ลองนำไปปรับสอนลูกกันได้ ดังนี้เลย

1. สอนให้ลูกรู้จักความสงส ารและช่วยเหลือผู้อื่นเป็น

แน่นอนว่าในสังคม โรงเรียนของเด็ก ๆ จะมีทั้งเด็กดื้อ และเด็กเรียบร้อยรวมกันอยู่ และส่วนมากเด็กดื้อก็มักจะมาแกล้งเพื่อน ๆ ที่เรียบร้อยกว่าวิธีที่จะช่วยให้ลูกของเราตระหนักถึง

เรื่องนี้ได้ คือการลองให้ลูกของเราเองจินตนาการดูว่า ถ้าตัวเองได้เป็นคนที่ด้อยกว่า เขาจะรู้สึกอย่างไร?วิธีนี้จะช่วยให้เด็ก ๆ ได้เห็นภาพ และได้เห็นมุมมองอีกด้านหนึ่ง ของคนอื่นอีก

ทั้งพ่อแม่ควรให้ลูกๆ คิดถึงคนอื่นที่นอกเหนือจากเพื่อนที่โรงเรียนด้วย เช่น คนไร้บ้ าน คน พิ ก า ร ฯลฯ การพูดคุยกับเขาในเรื่องนี้ตั้งแต่เด็ก จะช่วยให้เขารู้จักที่จะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

ต่อคนรอบข้าง และไม่รังแกคนที่ด้อยกว่า

2.ให้ลูกรู้จักรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตัวเองกระทำ

พ่อและแม่ คือต้นแบบที่ ลูกจะเรียนรู้ และเอาอย่างสิ่งสำคัญที่สุดคือ การสอนให้พวกเขามีความรับผิดชอบ ต่ออะไรก็ตามที่ได้กระทำลงไป อย่างเช่น กินขนมเสร็จ ก็ต้องนำไปทิ้ง

ให้เป็นที่เป็นทาง ผู้เชี่ยวชาญบอกว่า ให้พ่อแม่พย าย ามอธิบายกับลูก ๆ อย่างใจเย็นว่า อะไรคือความรับผิดชอบและมันส่งผลอย่างไรบ้ าง ระหว่างตัวของลูกเอง และสังคมรอบข้าง

แต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือ ตัวของพ่อแม่เองที่นอกจากจะสอนลูกแล้ว ก็ต้องไม่ลืมที่จะทำตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดีด้วย

3. สอนให้ลูกขอบคุณเป็น แสดงความรู้สึกเชิงบวกเก่ง

การแสดงออกถึงความซาบซึ้งใจ ต่อสิ่งที่ผู้อื่นทำให้เด็กนั้น เป็นสิ่งสำคัญที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ในสังคมอย่างมาก ผู้เชี่ยวชาญเผยว่า พ่อแม่ควรสอนให้ลูก ๆ รู้จักที่จะขอบคุณ

ในเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ก่อน อย่างเช่น การบอกให้ลูกไปกอดคุณย ายที่ทำขนมให้ถึงแม้ว่ามันจะไม่อร่อยก็ตาม หรือขอบคุณ เพื่อนรุ่นเดียวกัน เมื่อแบ่ งปั นขนมให้ ถึงแม้ว่าจะต้องพูด

กับคนที่ไม่รู้จัก หรือคนที่ไม่สนิทสนม ด้วยก็ตามมีงานวิ จั ยเผยว่า คนที่แสดงออกถึงความซาบซึ้งใจต่อคนอื่นจะมีความสุข และสุ ข ภ า พที่ดีกว่าคนที่ดูเหมือนจะเย่อหยิ่งและไม่ยอมก้มหัวให้ใคร

4. สอนให้ลูกรู้จักควบคุมอารมณ์ มี EQ

ความโกรธ ความเศร้าหรือแม้แต่ความผิดหวัง ล้วนเป็นอารมณ์ที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจ ไม่ใช่แค่สำหรับผู้ใหญ่เท่านั้น แต่ยังเกิดขึ้นกับเด็กเช่นเดียวกันสิ่งสำคัญคือ พ่อแม่ควรสอน

ให้ลูกจัดการกับอารมณ์แง่ลบให้ได้ เมื่อไหร่ที่เขาโ มโ ห ผู้เชี่ยวชาญบอกว่า ให้ใช้ช่วงเวลาที่ลูกเริ่มรู้สึกใจเย็นขึ้นมาบ้ างให้เข้าไปพูดคุยและสอนใช้เทคนิคการหายใจ เข้าทางจมูก

หายใจออกทางปาก พร้อมกับพย าย ามนับ 1-5 เพราะเมื่อไหร่ ก็ตามที่คนเราเกิดความรู้สึกโมโห เ ลื อ ด ในร่า งกายจะสู บฉี ด อย่างแรง และหัวใจจะเต้ น รัวมากกว่าปกติดังนั้น

การกำหนดลมหายใจ เปรียบได้เหมือนเครื่องมือ ที่ใช้จัดการกับอารมณ์ร้ า ยได้เป็นอย่างดี

5. สอนให้รู้จักการวางตัวดีและเหมาะสม

ส่วนใหญ่แล้วพ่อแม่ มักจะมองหาความสำเร็จ ของลูกผ่านผลการศึกษา จนอาจจะลืมไปว่าเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ อย่างอื่น ก็อาจส่งผลต่อพฤติก ร ร มที่เหมาะสมของเขาได้

เช่นกันผู้เชี่ยวชาญเผยว่า ให้พ่อแม่คุยกับลูกอย่างเป็นประจำ ยกตัวอย่างถึงบุคคลที่ประพฤติตัวไม่เหมาะสมและทำให้เค้าเห็นถึงพฤติก ร ร มที่เหมาะสม ในแง่อื่น ๆ ด้วย

ไม่ว่าจะเรื่องการรั กษ าสัญญา การเคารพต่อผู้อื่นและต้องไม่ลืมว่าพฤติก ร ร มส่วนใหญ่นั้น ลูก ๆ มักจะเลียนแบบมาจากพ่อแม่ที่บ้ านนั่นเองเป็นการสอนลูกเชิงบวกที่ดีมากใช่ไหมคะ

แต่ละข้อสามารถนำไปปรับใช้กับลูกได้เลย แต่ก่อนอื่นพ่อแม่ ต้องเป็นต้นแบบที่ดีให้ลูกได้ และต้องปรับตัวเติบโตไปกับลูกในทุก ๆ วัน เพื่อให้ส่งผลดีกับลูกให้มากที่สุดค่ะ

ขอบคุณที่มา : r a k l u k e

Load More Related Articles
Load More By FahFah FahFah
Load More In ข้อคิด

Check Also

เคล็ดลับ หัวหน้าที่ดี ที่มัดใจลูกน้องได้อยู่หมัด

ไม่มีใครอยากเปลี่ยนงานบ่อย โดยไม่มีเหตุจำเป็นไม่ว่าจะเป็นคนในแผนกใด ขององค์กรก็ตาม ถ้าเป็น…