Home ข้อคิด อยู่อย่างจน แล้วคุณจะกลายเป็นคนรวย(ข้อคิดที่ดีมาก)

อยู่อย่างจน แล้วคุณจะกลายเป็นคนรวย(ข้อคิดที่ดีมาก)

9 second read
0
3
12,247

ในสังคมปัจจุบัน ไม่มีใครปฏิเสธได้เลยว่า เงินไม่ใช่สิ่งสำคัญในชีวิต สมัยก่อนเมื่อมีคนพูดว่าเงินสามารถซื้อทุกอย่างได้ ก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งบอกว่า ไม่จริงหรอก เงินไม่สามารถซื้อทุกอย่างได้

เช่น เวลา แต่หากมองอีกมุมหนึ่ง เงินสามารถซื้อเวลาได้นะ เช่น นาย A นั่งรถโดยส า รหรือรถทัวร์ จากกรุงเทพไปเชียงใหม่กับนาย B ที่ขึ้นเครื่องบินจากกรุงเทพ ไปลงที่เชียงใหม่

เห็นความแตกต่างไหม?แปลว่านาย B สามารถซื้อเวลาที่ต้องเสียไป หากมีเงินเท่านาย A นั่นเอง ดังนั้น จะเห็นได้ว่าเงินเป็นปัจจัยที่สำคัญมาก ๆ ในชีวิตปัจจุบัน หากใครเงินน้อยก็ลำบากมาก

ใครเงินมากก็ลำบากน้อยยิ่งสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันที่มีความผันผวนมาก เกิดเหตุการณ์มากมายที่ทำให้เศรษฐกิจของโลกระส่ำระสาย สลับขึ้น ๆ ลง ๆ ไม่เว้นทุกวี่วันแบบนี้การที่จะ

สามารถหาเงินให้ได้เยอะ ๆ นั้น ก็ยิ่งย ากเข้าไปใหญ่โดยเฉพาะในประเทศไทยที่ธุรกิจแทบจะทุกสาย ต่างเริ่มบ่นออกมาว่าขาดสภาพคล่อง ต้องคอยประคองตัวให้รอดกันไปก่อนทำให้

มีการมองหาการล งทุ นหรือเครื่องมือทางการเงินต่าง ๆที่จะสามารถมาแบ่งเบาภาระของเราให้ได้ ไม่มากก็น้อยหรือมีการให้ความรู้ทางด้านการเงินและมีการปรับ Mind set ให้แก่คนที่

ต้องการรวยซึ่งประโยคที่ฮิตที่สุดประโยคหนึ่ง คือ หากเราอยู่อย่างคนจน ก็จะรวย อยู่อย่างคนรวย ก็จะจนถ้าเราพย าย าม แปลความหมายของประโยคนี้ “ อยู่อย่างจนจะรวย อยู่อย่างรวยจะจน”

อย่างละเอียดจะเห็นว่า มันก็ค่อนข้างที่จะเป็นความจริงเลยทีเดียว โดยหากเราทำสลับกับข้อความข้างต้นก็จะทำให้เราจนลงอย่างแน่นอน เพราะหากเรามีรายได้ 100 แต่เราใช้ 120 แปลว่า

เราใช้เงินในอนาคต 20และถ้าเราทำแบบนี้ไปเรื่อย ๆ ด อ กเ บี้ ยจากการใช้เงินในอนาคต ก็จะพอกไปเรื่อย ๆ ทำให้สุดท้ายการเงินของเราก็จะพังแต่หากเราทำตาม เรามีรายได้ 100 เราใช้ 80

เราก็จะเหลือเก็บ 20พอไปเรื่อย ๆ มันก็จะกลายเป็น 100 เป็นพันได้ในที่สุด แต่มันก็ยังมีนัยยะ บางอย่างซ่อนอยู่เช่นกัน ไม่ใช่ว่าจะถูกต้อง 100% เสียทีเดียว เราจะมาลองเจาะลึกกันว่า

ที่บอกว่า ไม่ถูกต้อง 100% คืออะไรคือ หากเราทำตาม คำพูดข้างต้น 100% โดยไม่มองให้ลึกลงไป เราอาจจะไม่จนก็จริงอยู่ แต่เราก็จะไม่สามารถที่จะรวยขึ้นได้ เผลอ ๆ แม้จะไม่จน

แต่ก็จะค่อย ๆ แ ย่ ลงเรื่อย ๆเพราะหากเรามีเงินเท่าเดิมแต่เงินเฟ้อเพิ่มขึ้น เราก็จะจนลงโดยอัตโนมัตินั่นเอง แต่หากเรามองให้ลึก โดยเข้าใจความหมายที่แท้จริงที่ประโยคข้างต้นจะสื่อว่า

“อยู่อย่างคนจน คิดอย่างคนรวย ถึงจะรวย แต่หากอยู่อย่างคนรวยคิดอย่างคนจน อีกไม่นานก็จะจน”จะเห็นได้ว่า ประโยคนี้ค่อนข้างจะเป็นจริงเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ เพราะการนำวิธีคิด

จากคนที่ประสบความสำเร็จที่มักจะพย าย ามหาโอกาส ที่จะทำงานให้เกิดรายได้อย่างสม่ำเสมอการนำความคิดแบบนี้มาใช้ จะทำให้เรารวยขึ้นได้ไม่ช้า ก็เร็วแน่นอนและถึงแม้ว่าเราจะใช้ชีวิต

อย่างคนรวยแต่เราก็เอาความคิดของคนรวยมาใช้ ในเรื่องของการทำงาน ความพย าย ามต่าง ๆ เราก็อาจจะรวยได้เช่นกันเพียงแต่จะช้ากว่าการใช้ชีวิตแบบคนจน แต่กลับกันหากเราใช้ชีวิต

อย่างคนจนแต่ ไม่เอาความคิดคนรวยมาใช้ ไม่นำหลักการณ์ แนวทางการทำงานต่าง ๆ มาพัฒนาตัวเราให้ดีขึ้น เราก็จะไม่รวยขึ้น มีแต่จะยิ่งจนลง ๆ เพราะ พิ ษ ของเงินเฟ้อนั่นเองการคิดอย่าง

คนรวยทำยังไง?คนรวยมักจะไม่พึ่งโชคชะตา คนรวยจะรู้เสมอว่าสิ่งที่เขาควรจะทำนั้น มีอะไรบ้าง เช่น การเตรียมพร้อม แน่นอนบางครั้งเราอาจจะไม่ได้รับโอกาสดี ๆ เข้ามาในชีวิตจนเฝ้าอิจฉา

คนอื่น ว่าหากเรามีโอกาสแบบนั้นอีกครั้งเราก็น่าจะทำได้ “โอกาสแบบนั้นอีกครั้ง” คนรวยจะไม่คิดแบบนี้เด็ดขาดคนรวยจะเป็นคนที่เตรียมพร้อมอยู่เสมอ หาความรู้ ฝึกทักษะ ทำซ้ำ จนเก่ง

โดยไม่รอโอกาสก่อน แล้วถึงค่อยลงมือทำ และเมื่อถึงจังหวะเวลาที่เหมาะสม โอกาสที่เข้ามา เขาจะคว้ามันเอาไว้และด้วยความพร้อมที่เขามีอยู่ ก็จะทำให้มีโอกาสประสบความสำเร็จได้

อย่างรวดเร็วนั่นเองจะเห็นได้ว่าการนำแนวคิดจากประโยคเพียงประโยคเดียวมาใช้ ก็สามารถที่จะช่วยให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นได้ อยู่ที่ว่าเราจะเลือกปฏิบัติตามแนวทางไหน และมีวินัยหรือความมุมานะ

เพียงพอที่จะทำให้ตลอดรอดฝั่งหรือไม่นั่นเองและสุดท้ายสิ่งที่อย ากจะฝากไว้ก็คือ การที่เราได้เรียนรู้หรือจะนำแนวคิดของใครมาปฏิบัติหรือมาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวนั้น ไม่ว่าจะเป็นของคนรวย

คนจน คนที่ประสบความสำเร็จหรือคนที่ล้มเหลว เราก็ต้องอย่าลืมว่า คนนั้นไม่ใช่เรา และเราไม่สามารถเป็นเหมือนคน ๆ นั้นได้ 100%เพราะว่าเรากับเขาเป็นคนละคนกันแต่อย าก จะให้นำแนวคิด

เหล่านั้นมาพัฒนา ใส่ความเป็นตัวเราเข้าไป ปรับนู่นนิด นี่หน่อย ให้เหมาะสมกับตัวเรา น่าจะเป็นหนทางที่ดีที่สุด สู่การเป็นคนที่จะสามารถประสบความสำเร็จได้ในที่สุด

ขอบคุณที่มา : m o n e y h u b

Load More Related Articles
Load More By FahFah FahFah
Load More In ข้อคิด

Check Also

เคล็ดลับ หัวหน้าที่ดี ที่มัดใจลูกน้องได้อยู่หมัด

ไม่มีใครอยากเปลี่ยนงานบ่อย โดยไม่มีเหตุจำเป็นไม่ว่าจะเป็นคนในแผนกใด ขององค์กรก็ตาม ถ้าเป็น…