Home ข้อคิด สุขอันเรียบง่าย คือ สุขอยู่กับปัจจุบัน

สุขอันเรียบง่าย คือ สุขอยู่กับปัจจุบัน

1 second read
0
0
933

จงซาบซึ้งกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เพราะสรวงสวรรค์แห่งความสุขในจิตใจ ย ามนี้ไม่ใช่อยู่ในอนาคตที่ฟุ้งฝันว่า จะได้ จะเป็น

หากใจท่องเที่ยวไปไกลในความฝัน ว่าจะได้ความสุขในวันข้างหน้า อยู่ในวันนี้ด้วยย่ างก้าวที่เอือมระอา มีแต่อุปสรรคที่จะต้องฝ่าฟัน

จงดูทุกอย่ างในชีวิตค่อย ๆ งอกงามไปเรื่อย ๆ ตามวิถีของมัน

ถ้าเธอไม่ทำให้มันยุ่งย าก มีสัมพันธภาพมากมายที่งอกงาม เพียงแต่ต้องรู้จักดื่มดำ

เก็บเกี่ยวความหอมหวานในปัจจุบัน ดูดซับไว้อย่ างเงียบ ๆ ไม่ต้องฝันไกลนัก ก็จักได้ความสุขอันเรียบง่าย ซึ่งอยู่ในขณะนี้

จงเข้าใจจิตใจตนเองที่มีความยึดกับความต้องการอันใด ที่แฝงเร้นอยู่ภายใน

จึงทำให้เกิดความฝันใฝ่ “ความอย าก” นั่นเอง ที่ทำให้ย่ างก้าวมีอุปสรรค

แม้แต่ความอย ากทำดี อย ากพ้นทุกข์ อย ากมีความสุข ทุกความอย ากจะแฝงเร้นบีบเค้น

สร้างความกังวลไว้ ต้องกลับมามีสติอยู่กับจิตใจในปัจจุบัน

จะพบกับความสุขที่แท้อยู่ในนั้น จงหยุดการส่งจิตออกไปนอกใจ แต่กลับมาดู-รู้ไว้ภายใน

จะได้เข้าใจเหตุปัจจัยของสุข-ทุกข์อย่ างแจ่มชัด

อุปสรรค ก้าวแห่งความย ากลำบากจะหายไป ขอให้เธอจงกลับมาตื่นรู้อยู่กับปัจจุบันขณะ

ละความฟุ้งฝันเสีย ดูทุกสิ่งอย่ างที่มันเป็น ไม่ใช่กังวลอย ากให้เป็นดั่งใจที่ใฝ่ฝันปรารถนา

เมฆหมอกในท้องฟ้า ในหัวใจจะค่อย ๆ สลายไป เปิดเผยแสงสว่างแห่งปัญญาภายในให้ฉายฉาน

คลี่คลายเห็นทางออก ดังที่มันควรจะเป็นในที่สุด

ที่มา : เรื่องดี ๆ มีข้อคิด

Load More Related Articles
Load More By fah
Load More In ข้อคิด

Check Also

คนที่ใจเย็น คือคนที่ใจเย็น

1.ตื่นอย่ างมีสติ แทนที่จะตื่นมาแล้วเช็คข่าวสารจากโซเชียลมีเดียเป็นสิ่งแรกของวัน ให้เวลาตั…