Home ข้อคิด สัญญาณบอก ว่าคุณมีแนวโน้มว่าจะรวย กว่าคนทั่วๆไป

สัญญาณบอก ว่าคุณมีแนวโน้มว่าจะรวย กว่าคนทั่วๆไป

4 second read
0
0
908

1.ตื่นเช้า

คนรวยเกือบ 50% มีเวลาตอนเช้ามืด อย่างน้อย 3 ชั่ วโมง ก่อนเริ่มทำงานจริง (เช่นเริ่มงาน 8 โมงก็ตื่นตี 5 )เพราะตื่นเร็วกว่าก็มีเวลาคิดและทำสิ่งต่างๆได้มากกว่ากลายเป็นว่า

คนตื่นเช้าสามารถ“ควบคุม” ปัจจัยเวลาได้ ส่วนคนที่ตื่นสาย ทำอะไรช้าก็จะถูกเวลาไล่กวดอยู่เสมอ

2.อ่า นหนังสือเป็นประจำ

88% ของคนรวย อ่ านหนังสือ อย่างน้อย 30 นาที ทุกวัน และเป็นการ อ่ านเพิ่มความรู้ เพื่อเอาไปใช้ต่อยอด ไม่ได้อ่า นหนังสือ หมวดบันเทิง

3.ไม่เห่อตามกระแสมหาชน

แต่คนรวยจะสร้างกระแสของตัวเองขึ้นมา และชักชวนคนรอบข้างให้เดินตาม

4.คิดบวก

ผู้ทำการศึกษาเรื่องนี้ ย้ำว่าการคิดบวก เป็นสุดยอดปัจจัย สู่ความสำเร็จ ของคนรวยสร้างเอง “ทุกคน” ซึ่งปัญหาของคนส่วนใหญ่ คือไม่ค่อยสำรวจจิตใจตัวเองว่า เป็นคนคิดลบ

หรือคิดบวกซึ่งคนรวยจะมีความรู้สึกตัวตนอยู่เสมอว่า จะไม่ปล่อยให้ตัวเอง ตกลงไปในหลุมของการคิดลบ

5.ออกกำลังกายเป็นประจำ

76% ของคนรวยออกกำลังกายอย่างน้อย 30 นาที ทุกวัน เพราะเขารู้ว่าการ ออกกำลังกาย ไม่ได้ดีต่อ สุ ข ภ า พ ร่ า ง ก า ย เท่านั้น แต่ยังช่วยให้ ส ม อ ง ตื่นตัวอีกด้วย

6.เข้าสังคมกับคนแบบเดียวกัน

ซึ่งคนแบบเดียวกัน หมายถึงคนที่มีเป้าหมาย มองโลกด้านบวกมีความกระตือรือร้น จะว่าพวกเขาเลือกคบก็ได้ แต่เพราะพวกเขารู้ว่าเวลามีจำกัด จะคบทุกคนทุกเวลาไม่ได้แถม

การคบคนที่คิดลบ ช่างนิ นท า แต่ไม่ลงมือทำ ก็กลับจะยิ่ง บั่ น ท อ น กำลังใจและ หากเราอย ากจะอยู่ในสังคมคนรวย สร้างเองจริงๆ เราไม่จำเป็นต้องรวยก่อนก็ได้แค่เราต้องมี

พื้นฐาน ทัศนติด้านบวก มีแนวคิดก้าวหน้าและมี ความรู้จริง แบบนี้ใครๆก็อย ากคุยด้วย อย ากทำธุรกิจด้วย

7.มีแหล่งรายได้หลายทาง

65% ของคนรวย (ในกลุ่มที่ทำการศึกษา) ไม่ได้มีรายได้ จากแหล่งเดียว แต่มีจาก 3 ช่องทางเป็นอย่างน้อย อย่างเช่น บ้านหรือคอนโด ให้เช่ากำไร และเงิ นปันผลจากหุ้น และ

การร่วมหุ้น ทำธุรกิจซึ่งไม่จำเป็นต้องเริ่มจากสิ่งใหญ่โต ใช้เงินมากเกินตัว แต่สามารถค่อยๆริเริ่มลองทำ และต่อยอดขยับขย ายไปเรื่อยๆ

8.ยินดีช่วยคนอื่นให้สำเร็จไปด้วย

ซึ่งคนรวยสร้างเอง ก็จะรู้จักเลือกช่วยเช่นกัน ซึ่งไม่ใช่แบบเล่นพรรคเล่นพวกล้วนๆ ไม่ใช่เห็นแก่ตัว ขั้น รุ น แ ร ง แต่เพราะเขารู้ว่า ไม่สามารถช่วยทุกคนทุกเวลาได้เพราะแบบนั้น

ก็จะไม่มีเวลาไปช่วย คนที่มีศักยภาพมากพอ ที่จะประสบความสำเร็จ ผลงานโดยรวมก็จะออกมากลางๆหรือต่ำ เพราะถ้าช่วยเหมาเข่ง คนเก่งก็จะได้รับเวลา/ทรัพย ากรไม่มากพอ

ส่วนคนที่กลางๆเบๆ ต่อให้ช่วยมากเท่าไร เขาก็ไปได้แค่นั้น

9.พุ่งชนเป้าหมาย

คนที่มีเป้าหมายและมุ่งหน้าเดินสู่เป้าหมายอย่างไม่ท้อล้มแล้วก็ลุกต่อให้เดินไป ได้ก้าวสองก้าวแล้วล้มก็ลุกมาเดินต่อสุดท้ายจะก็ไปถึงเป้าหมายได้และคนรวยสร้างเองจะตั้งเป้าหมาย

ส่วนตัวไม่เอาชีวิตของคนอื่นมาลอกเป็นเป้าหมายของเขา

10.มีมารย าทดี

ทำตัวเหมาะสม คนรวยรู้ว่า ในโอกาสไหน ควรทำอะไร เช่น ส่งจดหมายขอบคุณเมื่อได้รับความช่วยเหลือ กล่าวแสดงความยินดีเมื่อเพื่อนประสบความสำเร็จ ร่วมโต๊ะ อ า ห า ร

อย่างสำรวม และแต่งตัวเหมาะสมไม่น้อยเกิน และไม่มากเกิน (อะไรที่เกินพอดีคือไม่ดี) ส่วนหนึ่งก็เพื่อ รั ก ษ า ความสัมพันธ์ แต่ส่วนหนึ่งก็เพราะเขารู้จักใจเขา ใจเรา รู้ว่าทุกคนมี

ชีวิต จิตใจ ต้องการกัลย าณมิตรและการจะให้คนอื่นรู้ว่า เราคือกัลย าณมิตร คือต้องแสดงออกไม่ใช่แค่คิดในใจลองคิดดูว่า มีคนแสดงให้เรารู้ว่า เขารู้สึกดีกับเรา ขอบคุณเราชื่นชมเรา

เราก็คงยินดีเช่นกัน แต่ถ้าทุกคนคิดดีกับเราหมดแต่ไม่เคยบอกไม่เคย แสดงออก เราจะไม่รู้แต่แรกเลยด้วยซ้ำว่าเรามีคนแบบนี้อยู่รอบตัว

11.แสวงหาที่ปรึกษาของชีวิต

ที่ปรึกษา ไม่จำเป็นต้องอายุมากกว่า แต่สามารถ เป็นเพื่อนที่มีประสบการณ์ ในบางด้านมากกว่า เคยทำบางอย่างสำเร็จมาก่อน และที่ปรึกษา ไม่ได้ช่วยพัฒนา ชีวิตคนรวย เฉพาะ

ด้านธุรกิจหรือการเ งินเท่านั้นแต่ยังช่วยให้ชีวิตส่วนตัวมีความสุข ผ่านพ้นปัญหาหลายรูปแบบ ที่ย ากๆได้ คือคนรวยจะไม่คิดเองทำเองด้วยตัวคนเดียว แต่ยินดี ให้คนมาช่วยคิด

ช่วยแนะนำ สิ่งดีๆอยู่เสมอ

12.ให้เวลากับตัวเองในการคิดใคร่ครวญ

คนรวยสร้างเอง จะใช้ ส ม อ ง คิด ใคร่ครวญการงานต่างๆ เงียบๆ คนเดียว อย่างน้อย 15 นาทีทุกวัน ซึ่งเรื่องที่คิดไม่จำเป็น ต้องเกี่ยวกับเ งินทองธุรกิจล้วนๆแต่เขา ยังคิดเรื่องการ

วางแผนชีวิตโดยรวม และการดูแล สุ ข ภ า พ เช่นกัน

13.ชอบฟังเสียงสะท้อนจากผู้คน

แม้แต่คนที่รวยแล้ว ก็ไม่ได้คิดถูก ทำถูกทุกเรื่อง ทุกครั้ง และเขารู้ว่า ถ้าไม่เปิดใจรับฟังความเห็น ก็ไม่มีทางรู้ตัว (ได้อย่างทันท่วงที) ว่าอะไรกำลังผิดทาง อะไรที่คนไม่ชอบ เขาจึง

แสวงหาความเห็นจากคนรอบข้าง ทั้งเพื่อนคู่ค้า และลูกค้าแล้วถ้าฟังแล้วมีเหตุผล จริงก็ยอมรับ พร้อมกับเอามาปรับปรุงให้การงานต่างๆกลับเข้าเส้นทางที่ถูกต้อง ส่วนคนที่กลัว

ความเห็นจากคนอื่น ก็ เ สี่ ย ง มาก ที่จะล้มทั้งยืนเพราะไม่รู้ตัว/รู้ช้า ว่ากำลังเดินลงเหว (และส่วนใหญ่ก็จะเดินลงเหว)คนรวยก็สามารถหลงเดินไปเส้น ทางที่พาไปลงเหวได้เช่นกัน

แต่เค้ารับฟังเสียงเตือนว่านั่นน่ะผิดทางอย่างที่บอกไว้แต่แรกว่า คนรวยสร้างเอง ก็เกิดมาเป็นคนธรรมดา แต่ด้วยทัศนคติที่ใช่และ การกระทำที่ใช่ (ผ่านการต่อสู้ ฝ่าฟั นและปรับตัว)

คนธรรมดาก็รวยได้ สำเร็จได้ด้วยตัวเอง และถ้าเราเชื่อว่า ทัศนคติที่ใช่นั้น “สร้างได้” ไม่ต้องลุ้นให้มีติดตัวมาแต่เกิด แบบพรสวรรค์เรา ก็สามารถสร้างทัศนคติที่ใช่ของเราเองได้เช่นกัน

ขอบคุณที่มา : t h a i p t

Load More Related Articles
Load More By FahFah FahFah
Load More In ข้อคิด

Check Also

12 สัญญาณเตือนว่า ทำไมเราควรมีเงินเก็บสำรองได้แล้วนะ

1.ใครทำงานแบงค์ รีบมองหางานใหม่ก่อนที่จะถูกปลดเพราะระบบใหม่ของธนาคารเน้นใช้แอพมากกว่าการที…