Home ข้อคิด วิธีช่วยให้ประสบความสำเร็จ ในการทำงานและสนุกกับงาน

วิธีช่วยให้ประสบความสำเร็จ ในการทำงานและสนุกกับงาน

10 second read
0
0
450

“การล งทุ นในสินทรัพย์ใดก็ไม่อาจให้ผลตอบแทนได้สูงเท่าการล งทุ นในตัวของเราเอง”

“ตัวเราเองนี่แหละ คือสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงที่สุดในโลก เพราะมันสามารถทำเงินได้อย่างไม่มีข้อจำกัดเลย”

และนี่คือเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆ ที่คนที่ประสบความสำเร็จในการทำงาน อย ากจะบอกกับทุกคนที่อย ากให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นครับ

1. สร้างผลงานให้ได้ ก่อนจะเรียกร้องหาโอกาส

บางคนอาจจะคิดว่า ที่ตัวเองไม่ก้าวหน้าในอาชีพการงานซักที ก็เพราะไม่มีใครให้โอกาส แล้วก็ตัดพ้อต่อโชคชะตา โทษคนอื่นต่างๆนานาว่าที่ตัวเองไม่รุ่ง เพราะ

ไม่มีคนสนับสนุน ซึ่งถึงแม้มันอาจจะมีส่วน แต่การมานั่งโทษคนอื่นแล้วไม่ลงมือทำอะไร ก็ไม่ได้ช่วยอะไรให้มันดีขึ้น ดังนั้น ถ้าไม่มีใครให้โอกาสเรา เราก็ต้องสร้าง

โอกาสนั้นขึ้นมาเองครับ พย าย ามสร้างผลงานอะไรที่จับต้องได้ ที่เป็นตัวพิสูจน์ความสามารถที่แท้จริงของเรา ให้คนอื่นเห็นอย่างสม่ำเสมอให้ได้ เมื่อเราพิสูจน์ตัวเอง

ได้ในระดับหนึ่งแล้ว เมื่อนั้นแหละ โอกาสอื่นๆจะเริ่มเข้ามาหาเราเอง เพราะฉะนั้น ก่อนจะเรียกร้องหาโอกาส ให้ถามตัวเองก่อนดีกว่าว่า เรามีผลงานอะไรที่พิสูจน์ได้ว่า

เราสมควรจะได้รับโอกาสก่อนดีกว่าครับ

2. อย่าหยุดที่จะพัฒนาตัวเอง

การเรียนรู้ที่แท้จริงไม่ได้จบลงแค่ที่ใบปริญญา เรียบจบคือจบ ไม่ต้องเรียนอะไรต่อแล้ว เพราะถ้าเราหยุดเดิน ขณะที่โลกกำลังพัฒนาไปข้างหน้า ก็เท่ากับว่าเรา

เดินถอยหลัง เมื่อความรู้และทักษะเราไม่ได้ก้าวหน้า ขณะที่คนใหม่ๆมีความรู้ความสามารถที่สดใหม่กว่า มีค่าจ้างถูกกว่าเรา เราก็จะกลายเป็น “ต้นทุน” ของบริษัท

มากกว่าจะเป็นฟั นเฟืองเพื่อสร้างรายได้ เราก็มีโอกาสที่จะเป็นคน “ไร้ค่า” ในที่ทำงานไปได้ง่ายๆ และเมื่อเป็นเช่นนั้น ก็อย่าโวยวาย หรือหวังว่าจะมีรายได้ที่ดีขึ้นเลย

ตราบเท่าที่เรายังไม่คิดที่จะพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นกว่านี้อยู่เสมอ

3. จงพัฒนาทักษะการ “ขาย” ของตัวเราเอง

หลายคนที่หน้าที่การงานไม่ก้าวหน้า เพราะปฏิเสธที่จะพัฒนาทักษะด้านการขายของตัวเอง เพราะมองว่าตัวเองไม่เก่งด้านนี้ ไม่ชอบขาย การขายเป็นเรื่องที่น่าอาย

อึดอัด คือการที่ต้องไปบังคับไปง้อคนอื่น ซึ่งจริงๆแล้วถ้าเข้าใจเรื่องการขาย จะพบว่าไม่ใช่เลย เพราะการขายคือ “ศิลปะ” ที่มีชั้นเชิงมากกว่านั้นมาก และมันยังครอบคลุม

ไปถึงเรื่องจิตวิทย า การเข้าใจความคิดและความรู้สึกของผู้คน การรู้จักวิธีที่จะพูดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตัวเองต้องการ หรือการทำให้ได้รับการยอมรับนับถือจากคนอื่น

ซึ่งเป็นตัวส่งเสริมให้เราก้าวหน้าและประสบความสำเร็จมากกว่าเดิม การขายจึงเป็นทักษะที่สำคัญสำหรับคนที่อย ากประสบความสำเร็จในการทำงานทุกคน ไม่เว้น

แม้แต่งานที่ไม่ต้องพบเจอลูกค้า เพราะอย่างน้อยๆเราก็จำเป็นต้อง “ขายตัวเอง” เพื่อให้ได้รับการยอมรับนับถือจากผู้ร่วมงานด้วยเช่นกัน

4. ความสำเร็จไม่ได้อยู่ที่แค่มีความรู้ แต่ต้องลงมือทำ ด้วยจิตใจที่มุ่งมันด้วย

บางคนอาจจะคิดแค่ว่า การพัฒนาตัวเอง คือการหาความรู้เพิ่มเติมเท่านั้นก็เพียงพอแล้ว แต่ความรู้ที่มีจะมีประโยชน์อะไร ถ้าเราไม่เอามาลงมือปฏิบัติ และถึงแม้

จะลงมือทำแล้ว ก็คงไม่มีประโยชน์อะไรอีกเช่นกัน ถ้าเราเริ่มทำแล้วท้อถอย ล้มเลิกไปกลางคันซะก่อนที่จะเกิดผลสำเร็จ ดังนั้น การจะประสบความสำเร็จในการทำงานได้

ต้องมีทั้ง Head (ความรู้), Hand (การลงมือทำ) และ Heart (จิตใจ, ความมุ่งมั่น, ไม่ย่อท้อ) ด้วย ถ้าใครมีครบทั้ง 3 H นี้ได้ รับรองว่าทำอะไรก็สำเร็จอย่างแน่นอน

(ถ้าใครเคยอ่ า นหนังสือเรื่อง “สม อ งเศรษฐี” ของคุณขุนเขา คงจะคุ้นเคยดี)

5. สร้างภาวะผู้นำในตัวเอง พัฒนาแนวคิดแบบผู้ประกอบการ

ถ้าอย ากจะประสบความสำเร็จ ก็ต้องคิดแบบคนสำเร็จ ซึ่งหนึ่งในคุณลักษณะของคนสำเร็จก็คือจะไม่ใช่พวกที่เอาแต่รอรับคำสั่ง คิดอะไรเองไม่ได้ คิดพัฒนาอะไรเอง

ไม่เป็น ถ้าเป็นแบบนั้นโอกาสที่เราจะก้าวหน้าก็มีน้อย ดังนั้น การที่จะโดดเด่นในการทำงาน เราจึงต้องมีความคิดที่เป็นแบบ Proactive คือ “ทำให้ก้าวไกลเกินกว่า

ที่ได้รับคำสั่ง” (ให้แม้แต่ที่คนสั่งเรายังคิดไม่ถึง) ซึ่งถ้าทำได้บ่อยๆ ก็จะสร้างความประทับใจ และความเชื่อมั่นในฝีมือการทำงานของเราให้มากขึ้น ถ้าอย ากเป็นเจ้าของธุรกิจ

เป็นหัวหน้า ก็ต้องมีความคิดแบบเจ้าของธุรกิจ แบบคนเป็นหัวหน้า ตั้งแต่วันที่เรายังเป็นลูกน้องให้ได้

6. ทำงานในที่ที่ให้โอกาสเราเรียนรู้ และพัฒนาตัวเอง อย่ามองแค่เรื่องผลตอบแทน

บางคนที่กำลังมองหางาน อาจจะดูที่เรื่องของเงินเดือนเป็นหลัก แต่หากเป็นที่ที่ให้เงินเดือนดี แต่วัฒนธรรมการทำงานภายในองค์กรแย่ มีการแบ่งพักแบ่งพวก

ไม่มีการฝึกอบรมที่ดี ไม่ให้โอกาสคนในการพัฒนาตัวเอง หรือเสนอความคิดเห็นใดๆ ก็ไม่มีทางคุ้มค่ากับเงินที่ได้มาเด็ดขาด ให้เลือกงานที่ถึงแม้จะให้เงินน้อยกว่า

แต่ให้โอกาสเราพัฒนาตัวเอง และสนับสนุนความก้าวหน้าในงานเรา เพราะระยะย าวแล้ว ถ้าเราใช้โอกาสที่มีอยู่ในการพัฒนาตัวเองได้ดี เราย่อมมีโอกาสหาเงินได้

มากกว่าเงินจำนวนมากที่เราอาจจะได้ในปัจจุบันอย่างแน่นอน

7. ต้องทำงานที่รัก ไม่ก็รักในงานที่ทำ มีแรงกร ะตุ้ นในการทำงานด้วยความสนุกอยู่เสมอ

ผมไม่เคยเห็นคนที่ประสบความสำเร็จในการทำงานคนไหน ไม่รักหรือไม่สนุกในงานที่ทำเลย มันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเป็นคนแบบนั้น เพราะกว่าที่เราจะประสบ

ความสำเร็จในสิ่งที่เรา เราย่อมต้องเจอปัญหา เจออุปสรรคมากมาย ซึ่งถ้าเราไม่รักในสิ่งที่ทำ เราจะไม่มีกำลังใจ ไม่มีแรงกร ะตุ้ นมากพอที่จะผ่านพ้นอุปสรรคเหล่านั้นได้เลย

จนอาจจะทำให้เราต้องล้มเลิกกลางคัน การได้ทำในสิ่งที่รัก หรือรู้สึกรักในสิ่งที่ทำจึงเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งต่อความสำเร็จในสิ่งที่เราทำเลยทีเดียว

8. รู้จักสร้างความสัมพันธ์กับคนรอบด้าน เพื่อหาโอกาสร่วมงาน/สร้างทีมงานที่ดี

มีคำพูดหนึ่งที่ว่า “ถ้าไปคนเดียวจะไปได้ไว แต่ถ้าอย ากไปได้ไกล ต้องไปกันเป็นทีม” ซึ่งเป็นเรื่องจริงมากๆ การทำอะไรด้วยตัวเองคนเดียว อาจจะมีความคล่องตัวมากกว่า

ไม่ต้องรอการตัดสินใจจากคนอื่นๆ อย ากทำอะไรก็ทำได้เลย แต่ศักยภาพในตัวเรามีขีดจำกัด มันจะทำให้เราไปได้เร็ว แต่จะสุดอยู่แค่ระดับหนึ่งเท่านั้น ถ้าเราอย ากก้าวหน้า

ในการทำงานมากกว่านั้น เราต้องใช้พ ลั งของ “ทีม” ในการผลักดันไปสู่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ขึ้นกว่าเดิม ที่สำคัญต้องเป็นทีมที่ดี มีความเข้าขารู้ใจ มีแนวคิดตรงกัน ทำงานร่วมกันได้ดีด้วย

ซึ่งการจะมีทีมที่ดีได้นั้น เราก็จำเป็นต้องรู้จักคนให้มาก เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงถึงคนประเภทที่เราต้องการได้ ดังนั้น เราจึงต้องเป็นคนที่มีความสามารถในการติดต่อสื่อส า รที่ดีด้วย

9. รู้จักใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อพัฒนา “แ บ ร น ด์” ของตัวเอง

คำว่าแบรนด์ในที่นี้คือ ภาพลักษณ์ของเราในความรู้สึกของคนอื่นๆ ที่ต้องเด่นชัด ว่าเวลาคนนึกถึงเรา จะต้องนึกถึงอะไร ความสามารถอะไรในตัวเอาที่โดดเด่น เราต้อง

ทำออกมาให้ชัดเจน ให้คนนึกถึงเรื่องนี้ จะต้องนึกถึงเราเป็นคนแรกๆให้ได้ มันจะไม่มีประโยชน์อะไรเลย ถ้าเราเป็นคนดี เป็นคนเก่ง แต่ไม่มีใครรู้จัก หรือสร้างผลลัพธ์ที่

ยอดเยี่ยมให้คนจำนวนไม่มากพอ ดังนั้นเราต้องใช้พ ลั งของ “การตลาด” ทำให้เราเป็นที่รู้จัก และเป็นที่จดจำของคนส่วนใหญ่ให้ได้ด้วย (ถ้ายิ่งออกสู่คนหมู่มากได้มากเท่าไหร่

สร้างผลลัพธ์ที่ดีให้คนได้เยอะเท่าไหร่ ก็ยิ่งมีโอกาสประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำมากขึ้นเท่านั้น) ดังนั้น อย่าลืมที่จะเรียนรู้ทักษะการใช้เครื่องมือทางการตลาดอย่างโซเชียลเน็ตเวิร์ค

หรือเครื่องมือออนไลน์ต่างๆมาส่งเสริมการทำงานตลาดบนโลกออนไลน์ให้เราด้วย ซึ่งถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากอีกเรื่องหนึ่งในโลกยุคปัจจุบัน

10. ต้องรู้จักใช้คนให้เป็น มีความสัมพันธ์และจิตวิทย าที่ดีกับทุกคนรอบตัว

ทั้งหมดที่ว่ามา อาจจะทำให้เราเป็นคนที่เก่งหรือประสบความสำเร็จในการทำงานได้ก็จริง แต่มันจะไม่ยิ่งใหญ่และยั่งยืนเลย ถ้าเราเป็นคนเก่งที่ไม่น่ารัก คนยอมรับใน

ความสามารถแต่ไม่ยอมรับที่นิสัย คนทำตามคำสั่งเพราะความกลัว ไม่ใช่เพราะความเคารพ ดังนั้นถ้าเราอย ากจะประสบความสำเร็จในการทำงานอย่างยั่งยืน เราจึงต้อง

เป็นคนที่ดี มีความเข้าอกเข้าใจผู้อื่น ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี ถ้าเป็นเจ้านาย ก็เป็นเจ้านายที่พร้อมลุยไปกับลูกน้อง ซื้อใจลูกน้องได้ ไม่ใช่เป็นเจ้านายที่เอาแต่ชี้นิ้วสั่ง

อย่างเดียว เป็นหุ้นส่วนหรือทำงานร่วมกับใคร ก็ต้องใจใหญ่พอ บางครั้งอาจจะต้องยอมเสียผลประโยชน์บ้ าง เพื่อแลกกับความสัมพันธ์หรือความเคารพนับถือจากคนอื่น

เราถึงจะอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างสงบและเป็นสุข เพราะเราคงไม่อย ากเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในการงาน แต่มีศั ต รูอยู่มากมายมากกว่าคนรักอยู่แล้วใช่ไหมล่ะครับ

ขอบคุณที่มา : a o m m o n e y.

 

 

Load More Related Articles
Load More By FahFah FahFah
Load More In ข้อคิด

Check Also

วิธีรับมืออย่างไร กับลูกน้อง..ที่หัวหน้าร้องยี้

ในขณะที่หลายๆ บทความมักจะพูดถึงการเป็นผู้นำ เจ้านาย หรือหัวหน้างาน ที่มักจะเต็มไปด้วยข้อเส…