Home ข้อคิด วิธีคิดของคนจีน ทำให้เขารวยเร็ว ชีวิตไม่ตกต่ำ

วิธีคิดของคนจีน ทำให้เขารวยเร็ว ชีวิตไม่ตกต่ำ

9 second read
0
0
261

1. เทคนิคซื้อเมื่ออิ่มขายเมื่อหิว

คนจีนส่วนใหญ่มักมีหัวธุรกิจ ที่ไม่ใช่แค่หัวพ่อค้าคือรู้จักมองการณ์ไกล และไขว่คว้าโอกาสทองที่เหมาะสมแบบไม่ยอมปล่อยให้หลุดมือ เราจะเห็นว่าคนจีน มักคิดโน่นทำนี่

ออกมาขายซึ่งในช่วงแรกๆ อาจขายไม่ได้เลยแต่ก็ไม่เคยเป็นปัญหาเพรา ะเขาถือว่าอะไรที่เริ่มต้นมักย ากเสมอคนจีนจะรู้จักประเมินจากปัจจัยแวดล้อมว่าธุรกิจไหน

ควรทำหรือไม่ควรทำในพื้นที่นั้นๆ

2. คนจีนรักษ าสัจจะเยี่ยงชีวิต

ไม่ว่าจะทำกิจการงานอะไร คนจีนจะมีนิสัยหนึ่งที่ถือเป็นเครื่องหม าย การค้ าเลยทีเดียว นั่นก็คือสัจจะในการทำงานหรือการดำรงชีวิตซึ่งการรักษ าคำพูด พูดคำไหน

คำนั้นถือเป็นสิ่งสำคัญในการทำธุรกิจ และทำให้ได้รับโอกาสดีๆ ในชีวิตที่ทำให้พวกเขาร่ำรวย

3. ขยัน ประหยัด อดทน เหมือนมดงาน

ความร่ำรวยของคนจีนนั้น พื้นฐานสำคัญมาจากการมีนิสัยขยันพร้อมจะทำงานและพัฒนาตัวเองทุกอย่างเท่าที่ทำได้อีกทั้งยังใช้ชีวิตแบบสมถะ ประหยัด อดออมจึงทำให้

มีเงินก้อนเร็วในการเริ่ม ทำธุรกิจและยังเป็นนิสัยติดตัวไปตลอด ถึงแม้จะร่ำรวยมหาศาลแล้วก็ตาม

4. ยึดมั่นในเรื่องการค้าขา ย

คนเชื้อสายจีนส่วนใหญ่ มีรากฐานอาชีพค้าขายหรือทำธุรกิจส่วนตัวไม่ใช่รับราชการ หรือเป็นลูกจ้างประจำเราจะเห็นได้ว่าเมื่อคนจีนอพ ย พ หรือย้ายถิ่นฐานเข้ามาในประเทศใด

ก็ตามมักจะเอาความรู้เดิมที่ติดตัวมาเป็นจุดเริ่มต้นของการค้าขายด้วยคนจีนเชื่อว่าการค้าขายคือการลงทุ น ที่ดีที่สุด

5. ทำในสิ่งที่คนอื่นไม่ทำ

คนจีนถือเป็นผู้บุกเบิกธุรกิจในหลายๆ อุตสาหกรร ม โดยมีคติว่า “ทำธุรกิจ ต้องทำเป็นคนแรกอย่าไปแข่งกับคนที่เขาทำอยู่แล้ว” ความขยันในการคิดและ ค้นหาสินค้ามาขาย

ก่อนใครๆถือเป็นกลยุทธ์การค้าที่สร้างให้พวกเขามั่งคั่ง และกลายเป็นเจ้าตลาดมากมาย

6. ไม่จำเป็นอย่ามีหนี้สู ญ

เราจะเห็นตาม ร้านค้าปลี ก ที่มักมีภาพล้อเลียนระหว่างพ่อค้าเงินสดกับพ่อค้าเงินเชื่อเหมือนคำแบบไทยๆ ที่คุ้นเคยกันดีว่าจ่ายสด งดเชื่อ เบื่อทวง นั้นคือลักษณะของการค้า

แบบจีนที่ไม่ต้องการให้เกิดหนี้สูญ ส่วนใหญ่มักใช้ระบบเงินสดไม่ใช่เงินเชื่อหรือเงินผ่ อน คนจีนเชื่อว่าการเป็นเจ้าหนี้ทำให้เสียเวลา ในการทำธุรกิจมากกว่าเดิม

และไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆ

7. คนจีนสอนลูกหลาน ให้รู้จักเก็บเงินไว้เป็นทุนทำธุรกิจ

เคล็ดลับความสำเร็จที่ธุรกิจคนจีนขย ายใหญ่โตเพรา ะเขาจะสอนลูกหลานว่าเมื่อมีเงินอย่าไปใช้ฟุ่มเฟือยส่วนหนึ่งเก็บไว้ใช้ และต้องมีส่วนที่เก็บไว้ขย ายธุรกิจด้วยการ

ขย ายธุรกิจแบบจีนใช่จะโตแบบพรวดพราดแต่เขาจะค่อยๆ ขย ายจากหนึ่งเป็นสอง จากสองเป็นสามบางทีหากไม่แน่ใจ ก็จะยังไม่ลงทุ น ขย าย

8. ขย ายกิจการให้เติบโตไปทีละน้อยๆ

คนจีนมักขย ายกิจการตัวเอง ไปทีละนิดละหน่อยไม่เน้นเร่งรัด รวดเร็ว เพื่อป้องกั น ความผิดพลาดบางครั้งการขย ายที่รวดเร็วเกินไป อาจเป็นการทำให้เงินทุนไปจมอยู่กับที่

แบบไม่งอกเงย เหมือนทำล ายตัวเองมากกว่าที่จะเรียกว่าเติบโต

9. คนจีนรู้จักกระจายความเสี่ ย ง

เราจะเห็นว่าคนจีนที่เป็นนักธุรกิจไม่ได้เอาเงินไปกระจุกไว้ ที่เดียวหากแต่มีการกระจายความเสี่ ย งไปสู่การลงทุ น ในรูปแบบอื่นๆ เช่น อสั ง หาริมทรัพย์ หุ้นส่วนในกิจการ

อื่นรวมถึงการลงทุ นหรือขย ายกิจการในต่างประเทศ อันเป็นการกระจายความเสี่ ย ง หากเกิดปัญหากับธุรกิจหลักก็ยังมีรายได้จากทางอื่นหลงเหลืออยู่จุดเด่นของคนจีนที่

ทำให้ร่ำรวยคือคิดแล้วทำ”“ทำแล้วตั้งใจ ขย ายธุรกิจอย่างเป็นระบบซึ่งคนไทยหลายคนก็มีไอเดียธุรกิจที่ดีแต่ส่วนใหญ่มักไม่ลงมือทำด้วยความกลัวต่างๆ นานาเช่น กลัวขา ด ทุน

กลัวไม่มีคนซื้ อ กลัวเป็นหนี้ซึ่งความกลัวนี้ ทำให้เราไม่กล้าที่จะก้าวออกจากโลกแคบๆที่เราอยู่คนรวยคือคนที่กล้าทำ ยิ่งรู้จักบริหารจัดการก็ยิ่งทำให้รวยเร็ว รวยทน รวยนาน

สิ่งที่ตัวเองไม่ชอบ จงอย่าทำกับคนอื่น

ขอบคุณที่มา : t h a i s m e s c e n t e r

Load More Related Articles
Load More By FahFah FahFah
Load More In ข้อคิด

Check Also

เคล็ดลับ หัวหน้าที่ดี ที่มัดใจลูกน้องได้อยู่หมัด

ไม่มีใครอยากเปลี่ยนงานบ่อย โดยไม่มีเหตุจำเป็นไม่ว่าจะเป็นคนในแผนกใด ขององค์กรก็ตาม ถ้าเป็น…