Home ข้อคิด วิธีการปรับตัว เมื่อเจอปัญหาเงินช๊อต ใช้จ่ายฝืดเคือง

วิธีการปรับตัว เมื่อเจอปัญหาเงินช๊อต ใช้จ่ายฝืดเคือง

11 second read
0
0
1,047

เชื่อว่าหลายๆ คนต้องเจอกับปัญหาเงินช็อต เงินติดลบ หมุนเงินไม่ทัน ยืมเงินจากนั่น มาโปะนี่ จนทำให้เปิดหนี้ท่วมหัวพอถึงสิ้นเดือนก็ใช้แต่หนี้ หมุนนั่นหมุนนี่

ไม่มีเงินเก็บสักที แต่หลายๆ คนก็ไม่รู้จะทำอย่ างไรดีวันนี้เราจะนำเสนอ 6 วิธีการใช้ชีวิต หากวันใดวันหนึ่ง ชีวิตของใครหลายคนต้องประสบกับปัญหา หมุนเงิน

ไม่ทัน เงินติดลบ ไม่พอใช้มาดูกันว่าเราจะมีวิธีการจัดการเรื่องเหล่านี้อย่ างไรบ้ าง

1.ตั้งสติเอาไว้ก่อน

ปรับเปลี่ยนพฤติก ร ร มของตนเอง หยุดก่อหนี้ หยุดสร้างหนี้เพิ่มโดยเด็ดขาด ไม่ว่าจะต้องลำบากขนาดไหนที่สำคัญต้องหยุดหาหนี้ใหม่มาจ่ายหนี้เก่า เพราะ

จะทำให้เป็นหนี้แบบงูกินหาง ไม่รู้จักจบ ต้องอยู่ให้ได้ด้วยเงินเดือนของตัวเอง

2. เรียนรู้วิธีแก้ปัญหาหนี้

จ่ า ย ขั้นต่ำ เ พื่ อ รั ก ษ า บัญชีและเครดิต วิธีนี้เหมาะกับผู้ที่มีหนี้ไม่เยอะ อาจจะมีหนี้เพียง 2-3 บัญชี แนะนำให้จ่ายขั้นต่ำตามใบเรียกเก็บเงินหรือจ่ายให้มากกว่า

ขั้นต่ำสักเล็กน้อย ที่สำคัญต้องมีวินัยในการผ่ อ นชำระ หากหมดภาระหนี้แล้วไม่ควรก่อหนี้ใหม่เพิ่มอีกเป็นอันขาด เพราะจะทำให้มีหนี้ไม่หมดสิ้น มีแต่จะเพิ่มมากขึ้น

ขายทรัพย์สินที่ขายได้ออกไปเป็นเงินสด เพื่อนำมาปิดหนี้ให้ได้มากที่สุดหากมีหนี้สินมากให้เลือกปิดทีละรายการที่สามารถปิดหนี้ได้เพื่อให้เหลือจำนวนเจ้าหนี้

น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ หากไม่สามารถทำได้หรือไม่มีทรัพย์สินที่สามารถขายเพื่อปลดหนี้ได้ ก็จะเข้าสู่กระบวนการของศาล ในระหว่างนั้นแนะนำให้เก็บเงินให้มาก

ที่สุดอย่ าได้หลงระเริงกับเงินที่มี ต้องเตรียมสะสมเงินเพื่อเคลียร์หนี้สินทั้งหมด

3. สำรวจภาระหนี้สินที่มีอยู่

ควรแยกแบ่งประเภทหนี้สินที่มี แยกประเภทหนี้ จำนวนหนี้ อัตรา ด อ ก เ บี้ ย ที่ต้อง ชำ ร ะ อัตราขั้นต่ำที่ต้องชำระ จากนั้นให้คำนวณยอดหนี้ทั้งหมดคำนวณรายได้

ทั้งหมด เรียงลำดับยอดหนี้ที่สำคัญจากมากไปหาน้อย

4. ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

อันดับแรกต้องทำบันทึกรายรับ-รายจ่ายของตนเองทุกวัน ในแต่ละเดือนมีรายได้จากไหนบ้ าง พอใช้จ่ายหรือไม่หรือในแต่ละเดือนต้องใช้จ่ายอะไรบ้ าง เช่น ค่าใช้จ่าย

ในครอบครัว ค่าเดินทาง ค่า อ า ห า ร ค่าโทรศัพท์ค่าผ่ อ นชำระหนี้สินค้า ค่าใช้จ่ายสังสรรค์ แล้วรวมกันว่ามีค่าใช้จ่ายทั้งหมดเท่าไหร่ใช้เงินไปกับอะไรมากที่สุด จำเป็น

หรือไม่จำเป็นต่อชีวิต ถ้าไม่จำเป็นต้องเลิกหรือหยุดทันที หากใครไม่เคยจดบันทึกรายรับ-รายจ่ายจะทำให้ไม่รู้ว่าในแต่ละเดือนมีการใช้จ่ายอะไรบ้ าง และหมดไปกับ

อะไรบ้ าง ดังนั้น เมื่อรู้ปัญหาแล้วว่าเงินหมดไปกับอะไร หากเป็นค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยที่สามารถประหยัดได้ ควรประหยัดอย่ างจริงจัง

5. หนี้สำคัญจ่ายก่อน

โดยเฉพาะหนี้ผ่ อ นบ้ าน ผ่ อ นรถ ส่วนหนี้บัตรเครดิต หรือหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล ให้จ่ายเท่าที่จ่ายได้ โดยเลือกจ่ายหนี้ที่มี ด อ ก เ บี้ ย สูงก่อนและติดต่อขอประนอมหนี้

ขอผ่ อ นจ่ายในแต่ละเดือน และควรติดต่อเจ้าหนี้อยู่ตลอด อย่ าคิดหนีหนี้

6.หาช่องทางสร้างรายได้เพิ่ม

ตามหลักความจริงแล้ว เมื่อเงินหมด ก็ต้องหาเพิ่ม เหมือนน้ำในตุ่มหมดก็ต้องตักมาเพิ่ม ใครที่เป็นหนี้ เงินติดลบ ลองสำรวจตัวเองว่า มีของอะไรขายได้มีความสามารถ

อะไร หรือมองหาอาชีพเสริมที่พอสร้างรายได้ เช่น ทำกับข้าว ทำขนมขายหรือไม่ถ้ามีทักษะการขาย ก็หาซื้อสินค้าต่างๆ ไปขายตามตลาดนัด

หรือหากมีทักษะอื่นๆ ก็ทำได้เลยครับ

ขอบคุณที่มา : t h a i s m e s c e n t e r

Load More Related Articles
Load More By FahFah FahFah
Load More In ข้อคิด

Check Also

12 สัญญาณเตือนว่า ทำไมเราควรมีเงินเก็บสำรองได้แล้วนะ

1.ใครทำงานแบงค์ รีบมองหางานใหม่ก่อนที่จะถูกปลดเพราะระบบใหม่ของธนาคารเน้นใช้แอพมากกว่าการที…