Home ข้อคิด วิธีการจัดการหนี้ ก่อนที่จะกลายเป็นหนี้ท่วมหัว

วิธีการจัดการหนี้ ก่อนที่จะกลายเป็นหนี้ท่วมหัว

6 second read
0
0
450

ถ้ามีเงินก็ไม่เป็นหนี้ใครหรอก ใครบ้ างจะอยากเป็นหนี้ แต่เมื่อรายรับไม่เท่ากับรายจ่าย การเป็นหนี้แบบจำเป็นหรือด้วยสถานการณ์ไม่คาดคิดก็อาจมีส่วนทำให้เกิดขึ้นได้

และอาจทำให้คนบางคนอยู่ในภาวะจำยอม บางคนต้องยืมเงินและเป็น หนี้ก้อนใหญ่ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ บางครั้งต้องเจอสถานการณ์ ต้องเป็นหนี้ก็ควรมีการวางแผนเป็นหนี้

และ วางแผนปลดหนี้กันแบบล่วงหน้า เพื่อที่เราจะได้เป็นหนี้ในแบบที่เอาตัวรอดได้

เป็นหนี้อย่างไรให้มีวินัย

ในเมื่อเป็นหนี้แล้วคุณก็ควรมีวินัยในการชำระหนี้เช่นกัน และควรจะชำระหนี้ตามที่ตกลงไว้ไม่ว่ากับบุคคลหรือกับสถาบันการเงิน โดยจะต้องชำระตามกำหนดเพราะการชำระหนี้ล่าช้า

ก็จะทำให้มีการเสียค่าปรับ รวมถึงการคำนวณด อ กเ บี้ ยของความล่าช้านั้นด้วย ปัจจุบันสถาบันการเงินหลายแห่งมักจะมีการโทรแจ้งเตือนการชำระหนี้ บางแห่งมีบริการแจ้งเตือน

ทาง SMS และแทบจะทุกแห่งเป็นการเปิดโอกาสให้มีการสมัครบริหารหักเงินจากบัญชีเงินฝากแบบอัตโนมัติ ซึ่งหากคุณไม่ชำระหนี้ให้ตรงเวลาจะทำให้เข้าสู่ภาวะ หนี้ท่วมหัว

เอาตัวไม่รอดได้ เพราะความล่าช้าหรือการผิดนัดชำระ จะยิ่งทำให้ต้องหาเงินก้อนที่ใหญ่ขึ้นมาชำระหนี้ ยังรวมถึงด อ กเ บี้ ยใหม่ของการชำระช้าก็ยิ่งจะทำให้เป็นหนี้มากขึ้นอีกด้วย

ต้องกำลังรู้ตัวว่ากำลังจะเป็นหนี้

การรู้ตัวเองว่ากำลังจะเป็นหนี้ซึ่งถือเป็นจุดกำเนิดหนี้ ข้อนี้สำคัญมาก ซึ่งทุกๆครั้งที่กำลังจะยืมเงินใคร ก็ต้องรู้และทำการไตร่ตรองให้ดีว่า คุณมีความจำเป็นที่จะต้องยืมเงิน

จำนวนนี้มากน้อยแค่ไหน หรือลองไตร่ตรองถึงสาเหตุของการต้องเป็นหนี้ ว่ามันเหตุจำเป็นหรือเป็นเพียงแค่ความอยากได้ ซึ่งหากต้องการยืมเงินเพื่อการท่องเที่ยว หรือ

เปลี่ยนโทรศัพท์เป็นสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ สิ่งนี้ถือว่าอยากได้จนต้องเป็นหนี้ แต่หากจำเป็นต้องยืมเงินเพื่อเป็นค่ารั กษ าอาการเ จ็ บป่ ว ยของคนในบ้ านจากโรคร้ า ยสิ่งนี้ถือเป็น

เรื่องจำเป็น และถึงแม้จะเป็นเรื่องจำเป็นก็ควรจะคิดไตร่ตรองก่อนอีกครั้ง ว่าพอจะมีหนทางไหนหรือมีค่าใช้จ่ายส่วนไหน หรือมีสิ่งของใดที่ไม่จำเป็นที่คุณสามารถลด หรือโละ

เพื่อนำไปแลกเป็นเงินมาใช้แทนการเป็นหนี้ได้บ้ าง

รู้ความแตกต่างของสินเชื่อ

เมื่อคุณตัดสินใจจะใช้บริการสินเชื่อไม่ว่าจะเป็นกับสถาบันการเงินใด ก็ยังจำเป็นต้องศึกษาและหาสินเชื่อที่เหมาะสมที่สุดที่จะช่วยให้การจ่ายด อ กเ บี้ ยน้อยลง และหมดภาระหนี้

ได้เร็วขึ้นโดยสินเชื่อดังกล่าว มีอยู่ 2 แบบ คือสินเชื่อแบบไม่ต้องใช้หลักประกัน ซึ่งสินเชื่อแบบไม่ต้องมีหลักประกัน ก็คือ บัตรกดเงินสด หรือบัตรเครดิต เป็นการกดเงินสด

จากบัตรเครดิต หรือการขอสินเชื่อบุคคลในรูปแบบผ่อนชำระกับบัตรเครดิต แต่สินเชื่อบุคคลประเภทนี้จะคิดอัตราด อ กเ บี้ ยสูงมาก แบบที่สองคือ สินเชื่อแบบต้องใช้หลักประกัน

โดยสินเชื่อประเภทนี้ คือการนำสินทรัพย์อย่างบ้ าน หรือรถยนต์ มาเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน ยังมีสินเชื่อลักษณะนี้ที่จะมีอัตราด อ กเ บี้ ยต่ำโดยอาจเป็น

สินเชื่อประเภทจำนำ คือการนำสินทรัพย์ที่ไม่ใช้งานมาเป็นหลักประกันไม่ว่าจะเป็นทอง นาฬิกา เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ สามารถทำได้เพราะมีอัตราเงินกู้ที่ไม่สูงมาก หากจำเป็น

ต้องใช้เงิน แนะนำให้เลือกสินเชื่อแบบมีหลักประกันดีกว่าแบบไม่มีหลักประกัน

ความสามารถในการคืนหนี้

เมื่อมีความจำเป็นต้องเป็นหนี้ใครแล้วหรือต้องเป็นหนี้สถาบันการเงินใด ให้เปรียบเทียบจำนวนเงินที่ต้องชำระคืน และเข้าใจด้วยว่าต้องเข้าใจว่าการกู้เงินประเภทไหน ที่จะช่วย

ให้คุณเสียด อ กเ บี้ ยน้อยสุด และต้องเป็นการปลดหนี้ได้เร็วสุด เช่นหากเป็นการยืมคนสนิท หรือญาติพี่น้องก็อาจจะไม่คิดด อ กเ บี้ ย ซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุด แต่อาจจะต้องชำระคืน

ให้เร็วที่สุด ตามที่น้ำใจของญาติพี่น้องที่ให้มา และหากเป็นหนี้กู้นอกระบบ ซึ่งแน่นอนว่ามักจะมีด อ กเ บี้ ยสูงพยายามอย่าให้ทางเลือกนี้เกิดขึ้น หรือให้เป็นทางเลือกสุดท้าย

เพราะวิธีนี้อาจจะทำให้คุณเป็นหนี้ท่วมหัว แต่อาตัวไม่รอดได้ วิธีที่ปลอดภัยและถูกต้องที่สุด คือการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินซึ่งจะมีขั้นตอน มีระบบ และมีทางเลือกให้กับคุณ

ได้มากกว่า รวมกับการเสียด อ กเ บี้ ยที่เลือกได้

มีเงินก้อนก็โปะได้ อย่ารอให้หนี้เพิ่มพูน

วิธีที่จะสามารถช่วยให้หมดหนี้เร็วหรือชำระด อ กเ บี้ ยน้อยคือการโปะ หรือการนำเงินมาชำระหนี้ล่วงหน้า แต่ก่อนที่จะทำการโปะลองศึกษาก่อนว่า หนี้ที่มีนั้นถูกคิดด อ กเ บี้ ย

ในแบบไหน แบบด อ กเ บี้ ยลดต้นลดดอกหรือเป็นด อ กเ บี้ ยแบบคงที่ หากเป็นแบบด อ กเ บี้ ยลดต้นลดดอกอย่างสินเชื่อบ้ าน บัตรกดเงินสด บัตรเครดิต โดยการชำระแบบโปะ

จะช่วยลดทั้งเงินต้น และลดด อ กเ บี้ ยของจำนวนเงินที่เหลือค้างไว้ แต่หากการกู้เป็นแบบด อ กเ บี้ ยคงที่อย่างการเช่าซื้อรถยนต์ ก็ไม่จำเป็นต้องโปะ เพราะด อ กเ บี้ ยถูกคำนวณ

ให้ต้องจ่ายด อ กเ บี้ ยทั้งหมดพร้อมๆ กัน โดยเป็นการเฉลี่ยออกมาเป็นการชำระรายงวด ทำให้การนำเงินก้อนมาชำระเต็มจึงอาจไม่เกิดผลเรื่องด อ กเ บี้ ยลดลง เพียงแต่ทำให้

หนี้สินหมดเร็วขึ้น ก่อนคิดจะเป็นหนี้ ควรตรองดูอีกครั้งว่ามันเป็นหนี้ที่จำเป็นหรือไม่ และหากเป็นหนี้แล้วก็ควรมีการวางแผนชำระหนี้อย่างมีวินัย เพื่อชีวิตที่ปราศจากหนี้สิน

ขอบคุณที่มา : m o n e y h u b.

Load More Related Articles
Load More By FahFah FahFah
Load More In ข้อคิด

Check Also

4 เรื่องที่มนุษย์เงินเดือน ต้องรีบแก้ ก่อนที่จะสายเกินแก้

1. ของมันต้องมี มีใคร ทีต้องอัพเดท แฟชั่นใหม่ๆ อัพเดทมือถือทุกปี มีสินค้าอะไรใหม่ๆไม่เคยพล…