Home ข้อคิด วางแผนชีวิตอย่างไร เมื่อเราไม่มีลูก แก่ตัวไปใครจะดูแล

วางแผนชีวิตอย่างไร เมื่อเราไม่มีลูก แก่ตัวไปใครจะดูแล

5 second read
0
0
371

ถ้าไม่มีลูก จะวางแผนชีวิตตอนแก่ยังไงดี? คำถามนี้คิดว่าหลายๆ คนอาจต้องการคำตอบ ยิ่งยุคสมัยนี้คนไทยหลาย ๆ คนนิยมมีลูกกันน้อยลงเรื่อยๆ หลายคนก็ตัดสินใจจะอยู่เป็นโสด

( ทั้งภาคบังคับและสมัครใจ ) หลายคนก็มีความรักแบบไม่ผูกมัด หลายคนก็แต่งงาน แต่ตัดสินใจไม่มีลูก

ด้วยเหตุผลต่างๆ จึงเกิดตำถามคำถามว่าถ้าไม่มีลูกจะวางแผนชีวิตตอนแก่ยังไงล่ะ แล้วเราจะต้องไปอยู่ที่ไหน และใครจะคอยดูแลเราสิ่งสำคัญของชีวิต ที่ไร้ทาย าท คือ แผนการเงิน

ที่พร้อมจะรับมือ ทุกสถานการณ์ เมื่อไม่มีลูกที่อาจจะมาสร้างรายได้ทดแทนเราตอนเกษียณ การวางแผนเรื่องรายได้อย่างสม่ำเสมอ จนถึงวันสุดท้ายของชีวิตจึงสำคัญมาก ๆ เราควรเริ่มต้น

วางแผนว่าจะมีชีวิตเกษียณด้วยเงินก้อน ขนาดเท่าไหร่ และจะหาเงินก้อนนั้นมาได้อย่างไรบ้าง ความรู้ด้านการเงิน และการล งทุนคือ เรื่องสำคัญ เราควรเรียนรู้และศึกษาเรื่องการวางแผน

เกษียณตั้งแต่วันนี้คิดเอาไว้ตั้งแต่ตอนนี้เลยว่าจะใช้ชีวิตตอนแก่อย่างไรสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้ แผนการเงินของเราชัดเจนมาก คือ  การวางแผนอย่างชัดเจนว่าจะมีชีวิตอยู่อย่างไรสำหรับคนที่

อยู่ตัวคนเดียว (โสดหรือคู่รักเ สี ย ชี วิ ต )หรือ คนที่อยู่กันเป็นคู่แต่ไม่มีทาย าท การเลือก อาศัยอยู่ในอสังหาริมทรัพย์สำหรับผู้สูงอายุถือ ว่าเป็นทางเลือกที่ดีมาก ปัจจุบันมีบริษัท

เอกชนมากมาย ที่หันมาจับตลาดความต้องการในกลุ่มนี้ หลายบริษัทมีบ้านหรือ คอนโดมิเนียมสำหรับผู้สูงอายุให้เลือกอยู่อาศัย สภาพแวดล้อมเหมาะสม สำหรับผู้สูงวัยตรงนี้ถ้าเรา

วางแผนไว้ก่อน เราก็สามารถเตรียมความพร้อมเรื่องเงินไว้ได้

1.การมีแผนการเงิน ของตนเอง คือสิ่งสำคัญที่สุด

ไม่ว่าเราจะอยู่ในครอบครัว แบบไหน มีลูก มีสามี มีภรรย า มีพ่อ มีแม่ มีชีวิตแบบใดก็ตาม เราจำเป็นต้องมีแผนการเงินเสมอ เพราะสุดท้ายแล้วคนที่จะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตอย่างแน่นอน

ก็มีแค่ตัวเราของเราแค่คนเดียว คิดไว้ตั้งแต่วันนี้ว่า จะมีชีวิตเกษียณแบบไหน จากวันนี้จนวันสุดท้ายจะมีชีวิตอย่างไร

2.เตรียมพร้อมรับมือทุกสิ่ง ที่อาจเกิดขึ้นแล้ววางแผนดีๆ

ความสำคัญในการวางแผนอนาคต ให้รอบคอบ คือ การวางแผนให้ครบรอบด้านทุกแง่มุมที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อเตรียมตัว รองรับทุกสถานการณ์ แม้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นเรื่องไม่คาดคิด

ยกตัวอย่างเช่น วางแผนว่าถ้าคนในครอบครัว เ สี ย ชี วิ ต หมด เราจะทำอย่างไร วางแผนถ้าคู่ชีวิตเ สี ย ชี วิ ต ก่อนเราจะทำอย่างไร วางแผนถ้าลูก เ สี ย ชี วิ ต ก่อน เราจะทำอย่างไรวางแผน

ว่าถ้าเรา พิ ก า ร หรือทุพพลภาพ เราจะทำอย่างไร ถึงแม้จะดูเ ค รี ย ด ไปบ้าง แต่สิ่งเหล่านี้สามารถป้องกันความเสี่ย งไว้ล่วงหน้าได้โดยเฉพาะเรื่อง ประ กั น ชีวิต ประ กั น สุ ข ภ า พ ปร ะ กั น

โร ค ร้า ย แร งต่าง ๆ ที่ช่วยลดความ เสี่ย ง ได้

3.ผูกมิตรใหม่ๆ และอย่าได้เลิกคบเพื่อนเก่า

สิ่งนี้ถือเป็นสิ่งสำคัญ เพราะการมีสายสัมพันธ์ ทางสังคมนั้นเป็นเรื่องที่หาค่ามิได้ เพื่อนใหม่ๆ ที่อายุน้อยกว่าคุณจะทำให้คุณ ตามโลกตามเทรนด์ทัน รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง และยังตื่นเต้น

กระฉับกระเฉง ไม่ตกยุคตกสมัย ในขณะที่เพื่อนเก่าๆ เป็นเหมือนบ้านที่แสนสบายทำให้คุณสบายใจเวลาได้อยู่ด้วย

ได้รื้อฟื้นเรื่องราวเก่าๆ ด้วยกันมีการศึกษาพบว่า คนวัย 50 ปีขึ้นไป ที่ไม่มีเพื่อนหรือมีเพื่อนน้อยเนื่องจาก เพื่อนใหม่ก็ไม่คบ เพื่อนเก่าก็ค่อยๆ ทยอยต า ย ไปทีละนิด จะ เ สี ย ชี วิ ต เร็ว

กว่าคนที่มีเพื่อนเยอะถึงสองเท่าโดยไม่ขึ้นอยู่กับการดูแล รั ก ษ า สุ ข ภ า พ หรือสถานภาพทางสังคมด้วยนะคะ

เพื่อนจะช่วยให้คุณไม่เป็น โ ร ค ซึ ม เ ศ ร้ า ในวัยชราซึ่งเป็นโร คที่อั น ต ร า ยมาก พบว่าคนวัย 65 ปีขึ้นไป จะป่ ว ยเป็นโร คซึมเศร้ามากถึง 20% ซึ่งสูงมากนะครับ แล้วส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อย

ยอมรับ ด้วยว่าตัวเองป่ ว ย

4.เตรียมที่อยู่ให้พร้อม

ตอนอายุยังไม่มาก คุณจะอยู่ที่ไหนก็ได้ แต่พออายุมากขึ้น คุณอาจต้องหาที่ทางอยู่ในย่าน ที่เดินได้ มี Walkabilityอยู่ใกล้สถาน พย า บา ล หรืออยู่ใกล้ชุมชนที่สามารถหาซื้อข้าวของ

และบริการต่างๆ ได้โดยสะดวกซึ่งก็ต้องเตรียมแต่ เนิ่นๆ เช่น คุณอาจทำงานอยู่กรุงเทพฯ แต่คิดแล้วว่าตอนแก่จะไปอยู่เชียงใหม่ ก็อาจเริ่มผ่ อ นบ้านหรือคอนโดฯ ที่เชียงใหม่ ไว้ก่อนเลยก็ได้

5.สำคัญที่สุด คือการ รั ก ษ า สุ ข ภ า พ

เรื่องนี้ แทบไม่ต้องบอกกัน ดูแลเรื่องการกินและการออกกำลังกายให้ดี และ รั ก ษ า ส ม อ ง ให้แจ่มใสเอาไว้ด้วยอย่าลืมวางแผนการเดินทางท่องโลกเอาไว้ตั้งแต่ตอนนี้ด้วยนะคะ

เพราะถ้าอายุมากขึ้นคุณอาจเดินทางไม่ไหวแล้ว หรือไม่ก็ไม่สนุกเท่าวัยนี้แต่ก็ดูให้พอดี กับงบประมาณและการออมของตัวเองด้วยการ สู บ บุ ห รี่ หรือ ดื่ ม เ ห ล้ า มากเกินไปไม่เป็นผลดี

ต่อร่ างก าย ถ้าทำได้ก็งดเว้นไปเสียเถอะเอาเงินและเวลามาเตรียมตัวอยู่ อย่างไร้คู่ไร้ลูกแต่ไม่ไร้สุขกันดีกว่าอย่างไรก็ตาม ก็ต้องไม่ตึง เ ค รี ย ด กับการเก็บเงินจนเกินไปด้วยนะคะอย่ามัวแต่

เก็บเงินกลัวแก่ อยู่นั่นจนไม่ได้หาความสุขความสบายเสียแต่เดี๋ยวนี้ แค่เตรียมตัวเอาไว้บ้างแก่ตัวไปจะมีคู่อยู่ด้วย หรือไม่มีก็ต้องเตรียมมีคู่อยู่ก็คือมีเพื่อน ส่วนลูกนั้นถ้าไม่มีก็ไม่ต้องกังวล

เพราะเราได้เตรียมพร้อมเอาไว้หมดแล้ว หายห่วงค่ะ

ขอบคุณที่มา :  k u m k o o m

Load More Related Articles
Load More By FahFah FahFah
Load More In ข้อคิด

Check Also

12 สัญญาณเตือนว่า ทำไมเราควรมีเงินเก็บสำรองได้แล้วนะ

1.ใครทำงานแบงค์ รีบมองหางานใหม่ก่อนที่จะถูกปลดเพราะระบบใหม่ของธนาคารเน้นใช้แอพมากกว่าการที…