Home ข้อคิด ลูกน้องแบบนี้ เจ้านายรัก มีโอกาสก้าวหน้าเร็วกว่าที่คิด

ลูกน้องแบบนี้ เจ้านายรัก มีโอกาสก้าวหน้าเร็วกว่าที่คิด

10 second read
0
0
422

การเริ่มต้นการทำงานในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการทำงานรูปแบบไหน สิ่งสำคัญ และหัวใจของการทำงานคือ “การเอาใจใส่” เพราะเมื่อมีความเอาใจใส่กับงานนั่นคือ

การเริ่มต้นที่จะก้าวเข้าสู่ การเป็นลูกน้องที่เจ้านายรัก เพียงคุณสมบัติ 10 ประการที่เริ่มจากตัวคุณ

1. สร้างความมั่นใจ

เมื่อเราสามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายจากเจ้านายได้เต็มประสิทธิภาพมากเท่าไหร่สิ่งที่ตามมาคือความไว้วางใจในการมอบหมายงานสำคัญในอนาคต

2. การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

หากเกิดปัญหาในการทำงานลองตั้งสติและหาแนวทางการแก้ปัญหาด้วยตนเองก่อนเพื่อนำแนวทางนั้นไปเสนอขอความคิดเห็น เพื่อลดการขอความช่วยเหลือ

จากเจ้านายในการแก้ปัญหาให้เราตลอดเวลา

3. รับผิดชอบต่องาน

เริ่มต้นจากการที่เรารู้จักหน้าที่ ความรับผิดชอบในส่วนงานที่ได้รับมอบหมายและหาแนวทางการทำงานให้กับตัวเองเพื่อบรรลุเป้าหมายที่เจ้านายวางไว้

4. นำเสนอความคิดสร้างสรรค์

เมื่อเราให้เกียรติ และเชื่อในการให้คำแนะของเจ้านาย สิ่งที่เราควรคอยเพิ่มเติมอยู่เสมอคือความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานใหม่ๆ เพื่อเป็นการเสนอแนวคิดในการ

ทำงานและสร้างผลงาน

5. สร้างทัศนคติเชิงบวก

เพราะนี้คือปัจจัยที่สำคัญไม่ว่าคุณจะพบปัญหา หรืออุปสรรคในการทำงานแต่ถ้าเรามีทัศนคติที่ดี เราจะมองหาทางแก้ไขและเอาชนะทุกอุปสรรค

6. รายงานความคืบหน้า

เมื่อได้รับมอบหมายและทำงานไปแล้วควรมีการรายงานถึงสถานการณ์การทำงานให้เจ้านายทราบเป็นระยะเพื่อให้เห็นถึงความสำเร็จของชิ้นงานที่กำลังจะเกิดขึ้น

7. ให้เกียรติ การให้เกียรติหัวหน้างานโดยการเชื่อมั่นในการตัดสินใจ และเคารพในการทำงานซึ่งกันและกันไม่มีการเอาไปนินทาลับหลัง เพราะนี่ถือเป็นการ

ให้เกียรติคนทำงานด้วยกัน

8. หมั่นหาความรู้เพิ่มเติม

เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยให้เราสามารถตามทันสถานการณ์และเก็บเกี่ยวความรู้จากการติดตามข่าวเพื่อนำมาปรับใช้และพัฒนาการทำงาน

9. มีความขยันในการทำงาน

ขยันในการทำงานหมายถึงการจัดการบริหารเวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดกับปริมาณงานที่มีให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดถึงจะเรียกว่าขยันทำงานอย่างถูกต้อง

10. การเชื่อมั่นในตัวเจ้านาย

เราต้องให้ความเชื่อมั่นและเชื่อฟังคำสั่งของเจ้านายเพราะหากไม่เชื่อฟังหรือเชื่อมั่น กับแนวทางที่เจ้านายวางไว้ การถกเถียง ความไม่เข้าใจจะเกิดขึ้นทันทีเราต้อง

สามารถสร้างความเข้าใจ หาแนวทางการทำงานที่พร้อมเดินไปด้วยกันเพื่อการสร้างผลงานที่ดีกว่า

นี่เป็นเพียง 10 คุณสมบัติในการสร้างความเชื่อมั่น และเดินก้าวเข้าสู่เส้นทางการทำงานของลูกน้องที่เจ้านายรักแต่การทำงานจริงนั้น ทุกคนล้วนต้องพบกับอุปสรรคต่างๆ

ในการทำงานหลากหลายรูปแบบและนั่นคือความท้าทายในการทำงาน เพราะการออกแบบและวางรูปแบบการทำงานให้เหมาะทั้งตัวคุณและเจ้านายต่างหากคือ

การสร้างความสำเร็จให้กับชิ้นงาน

ขอบคุณที่มา : m a n p o w e r t h a i l a n d

Load More Related Articles
Load More By FahFah FahFah
Load More In ข้อคิด

Check Also

เมื่อจำเป็นต้องดุลูก จะดุอย่างไรไม่ให้ทำร้ายจิตใจลูก

การอบรมสั่งสอนให้ลูกเป็นเด็กที่มีพฤติกรรมเหมาะสมกับการดุลูกเป็นของคู่กัน เพราะที่คุณพ่อคุณ…