Home ข้อคิด ลาออกจากงานอย่างไร ให้เงินพอใช้ไม่ขัดสน

ลาออกจากงานอย่างไร ให้เงินพอใช้ไม่ขัดสน

8 second read
0
0
700

ถ้าทุกๆเช้าไม่อย ากตื่นไปทำงาน งานที่ทำก็ไม่ได้ตอบโจทย์ชีวิตของคุณ ไม่ได้ช่วยให้เติบโตขึ้น มีทักษะเพิ่มขึ้นหรือเงินเดือนอาจไม่ตอบสนองความต้องการ

ในชีวิต บางครั้งการลาออกจากงานก็อาจจะเป็นคำตอบครับแต่มาคิดดูอีกที “ลาออกจากงานไปแล้วจะเอาอะไรกิน” จะหางานใหม่ก็ย าก ทำธุรกิจก็เสี่ ย งจะเรียน

ต่อปริญญาโท ค่าเทอมก็แพง ถ้าไม่เตรียมตัวให้ดี การเงินอาจมีปัญหาได้วันนี้โอกาสเลยจะมาแนะนำวิธีเตรียมตัวเรื่องการเงิน ก่อนคิดจะลาออกกันครับ จะได้ไป

ทำตามฝันกันแบบสบายโดยที่เงินไม่ช็อต !

1. เตรียมเงินสำรอง

ความ เ สี่ ย ง เป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจครับ ปกติถ้ามีงานอยู่แล้วควรต้องมีเงินสำรองประมาณ 3-6 เดือนเผื่อไว้สำหรับค่าใช้จ่าย ฉุ ก เ ฉิ น เช่น ค่า รั ก ษ า พย าบาล,

โอกาสล งทุ นสำคัญๆ จ่ายหนี้ หรือค่าใช้จ่ายในระยะสั้นแต่ถ้าลาออกความ เ สี่ ย ง ก็จะยิ่งเพิ่ม เนื่องจากการขาดรายได้ในช่วงระหว่างการหางานใหม่ดังนั้นแนะนำ

ว่าถ้าคิดจะลาออก ควรมีเงินเก็บประมาณ 6-12 เดือนดีกว่าครับ

2. เคลียร์หนี้ ให้มากที่สุด

ก่อนจะออกไปสู่โลกของการว่างงาน การเคลียร์หนี้ให้มากที่สุด เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำเป็นอย่างแรกเพราะสำหรับบางคนหนี้ถือว่าเป็นรายจ่ายประจำ บางคนอาจ

เป็นหนี้ระยะย าวเช่น หนี้บ้ าน หนี้รถ หรือบางคนอาจเป็นหนี้ระยะสั้น เช่น บัตรเครดิต หรือสินเชื่อส่วนบุคคลแนะนำว่าให้รีบปิดหนี้ระยะสั้นก่อนที่จะลาออก เพื่อเพิ่ม

สภาพคล่องให้กับคุณโดยควรเคลียร์หนี้ให้เหลือไม่เกินทรัพย์สินที่คุณมี หรือถ้าจ่ายไม่หมดจริงๆก็ควรมีเงินเก็บไว้สำหรับจ่ายหนี้ในช่วงหางานใหม่ด้วยครับ

3. สมัครบัตรเครดิต

สาเหตุที่ต้องเตรียมตัวเรื่องนี้ก็เพราะว่า ถ้าไม่ได้ทำงานประจำแล้ว การสมัครบัตรเครดิตอาจจะทำได้ย ากขึ้นเนื่องจากไม่มีสลิปรับรองเงินเดือน และ statement

ย้อนหลัง รวมถึงสถาบันการเงินอาจมองว่าคุณขาดความสามารถในการชำระหนี้ดังนั้นสำหรับใครที่ลาออกมาแล้ว และไม่คิดที่จะทำงานประจำต่อ อย ากเป็นฟรีแลนซ์

ไปย าวๆการสมัครบัตรเครดิตเผื่อเอาไว้สักใบก็ไม่ได้ แ ย่ ครับ เพราะอาจจะช่วยเพิ่มสภาพคล่อง และให้สิทธิประโยชน์บางอย่างได้ แต่ก็อย่ารูดเพลินจนเป็นหนี้นะครับ !

4. ขึ้นทะเบียนคนว่างงาน

สำหรับพนักงานบริษัท ใครที่จ่ายประกันสังคมมาไม่น้อยกว่า 6 เดือนภายใน 15 เดือนก่อนว่างงาน อย่าลืมไปลงทะเบียนคนว่างงานภายใน 30 วันด้วยนะครับเพราะ

กรณี “ลาออก” สามารถของเงินชดเชยจากประกันสังคมได้ 30% ของค่าจ้างเฉลี่ย ปีละไม่เกิน90 วันและคิดจากฐานสมทบสูงสุด 15,000 บาทต่อเดือน คิดเป็น

เงินชดเชยสูงสุดเดือนละ 4,500 บาท

5. มีรายได้เสริม

ระหว่างช่วงก่อนลาออก และระหว่างที่ว่างงาน ควรมีช่องทางรายได้เสริมด้วยนะครับอาจเป็นสิ่งที่คุณถนัด หรืองานที่ทำได้จากที่บ้ านก็ได้ครับ บางทีงานเสริม

ของคุณอาจสร้างรายได้ให้คุณมากกว่างานประจำที่ทำก็ได้ !สำหรับใครที่ไม่รู้ว่าจะหารายได้เสริมยังไง ลองดูจาก แผนผังสร้างอาชีพ ตามรูปนี้เลยก็ได้ครับ

ลองเริ่มต้นจากเขียนสิ่งที่เรามีลงไปเช่น มีความรู้ด้านไหน มีประสบการณ์เชี่ยวชาญ ตอนว่างๆ ชอบทำอะไร ช่วยใครได้บ้ าง และทำผ่านช่องทางไหน แล้วเอามันมา

ต่อยอดสร้างรายได้ให้ตัวเอง

สรุป

สุดท้ายนี้อย ากฝากไว้ว่า การลาออก คือ “ความ เ สี่ ย ง” ครับ แต่การทำงานที่ไม่ได้มีการพัฒนาและไม่ตอบโจทย์ชีวิตมันก็เป็นความ เ สี่ ย ง เช่นกัน เพราะฉะนั้น

ลองทบทวนเปรียบเทียบกันให้ดีนะครับ และอย่ารีบตัดสินใจโดยไม่วางแผนการเงิน !

ขอบคุณที่มา : f i n s t r e e t

Load More Related Articles
Load More By FahFah FahFah
Load More In ข้อคิด

Check Also

เคล็ดลับ หัวหน้าที่ดี ที่มัดใจลูกน้องได้อยู่หมัด

ไม่มีใครอยากเปลี่ยนงานบ่อย โดยไม่มีเหตุจำเป็นไม่ว่าจะเป็นคนในแผนกใด ขององค์กรก็ตาม ถ้าเป็น…