Home ข้อคิด มีหนี้ จะบริหารอย่างไร ให้ชีวิตอยู่อย่างมีความสุขได้

มีหนี้ จะบริหารอย่างไร ให้ชีวิตอยู่อย่างมีความสุขได้

5 second read
0
0
324

บอกเรื่องราวการเป็นหนี้ของตัวเองให้คู่สมรสได้รู้

เพื่อได้หาวิธีการแก้ปัญหาไปด้วยกัน การเป็นหนี้ก่อให้เกิดความเ ค รี ย ด การคิดและแก้ปัญหาเพียงลำพังอาจจะทำให้ผู้ที่มีหนี้อยู่นั้นเ ค รี ย ดมากกว่าเดิม การนำปัญหาหนี้

ไปปรึกษากับภรรย าหรือคนในครอบครัวจะช่วยให้เห็นทางออกหรือมุมมองในการแก้ไขปัญหาหนี้ได้มากขึ้น เมื่อสมาชิกในบ้ านรู้ถึงสภาพปัญหาหนี้ ทุกคนจะช่วยกันประหยัด

เพื่อไม่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายที่มากล้นและจะได้นำเงินไปใช้หนี้เพื่อปลดภาระหนี้ให้เร็วที่สุด

แยกแยะเรื่องหนี้สินกับเรื่องครอบครัวออกจากกัน

ถึงแม้ว่าคุณจะตกอยู่ในฐานะมีหนี้สินรุมเร้า ควรคิดคำนวณเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาหนี้ เมื่อกลับมาบ้ าน ไม่ควรนำอารมณ์ความเ ค รี ย ดจากหนี้มาพาลคนในครอบครัว

เพราะการใช้อารมณ์จะก่อให้เกิดความไม่เข้าใจกันในครอบครัว ทำให้เกิดความรู้สึกแตกแยก หากคุณแสดงความเ ค รี ย ด สมาชิกคนอื่น ๆ ในครอบครัวก็จะเ ค รี ย ดตามไปด้วย

ดังนั้นเพื่อการกระชับความสัมพันธ์ของครอบครัวให้แน่นแฟ้น ปรองดอง คือ ต้องแยกแยะปัญหาหนี้สินออกจากครอบครัว

พูดคุยกับคนสนิทเพื่อปรึกษาปัญหาหนี้

หลายคนที่มีหนี้จำนวนมากแล้วเกิดความเ ค รี ย ด บางครั้งก็ไม่อย ากพูดคุยกับคนในครอบครัว เพราะกลัวว่าเขาเหล่านั้นจะมาพลอยเ ค รี ย ดไปกับเราด้วย วิธีการที่ดีที่สุด

คือการหาที่ปรึกษาสักคนหนึ่ง อาจจะเป็นเพื่อนสนิท ผู้มีความชำนาญด้านการเงิน ผู้ใหญ่ที่เคารพ เพื่อมารับฟังปัญหาของเรา เพราะการได้ระบายกับคนอื่นเป็นวิธีการ

คลายเ ค รี ย ดปัญหาหนี้และปัญหาต่างๆได้ดี และไม่ทำให้คนในครอบครัวเ ค รี ย ดเพราะเราไปด้วย

หาความสุขให้กับตัวเองและครอบครัวบ้ าง

เรื่องนี้หลายคนอาจจะมองว่าไม่ใช่เรื่องจำเป็นหรือไม่คิดว่าการพาคนในครอบครัวไปท่องเที่ยวเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะคนเป็นหนี้มักจะคิดว่าตัวเองมีหนี้จะให้มานั่งคิดเรื่อง

การพักผ่ อ นอยู่ได้อย่างไร ในความเป็นจริงแล้ว หากเราแยกแยะปัญหาต่างๆออกและมีบทสรุปกับวิธีแก้ไขปัญหาหนี้แล้ว เราสามารถมีช่วงเวลาสำหรับการพักผ่ อ นได้

การไปเที่ยวยังเป็นข้อดี เพราะการไปเที่ยวช่วยผ่ อ นคลายความเ ค รี ย ด ช่วยให้มีพ ลั งในการทำงานและความคิดต่อสู้กับหนี้ก้อนนี้ได้มากขึ้น

ควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้

คนเป็นหนี้บางคนเมื่อได้รับการทวงจากเจ้าหนี้บ่อย ๆ ก็อาจจะเกิดอาการเ ค รี ย ดและโมโห เมื่อกลับมาบ้ านอารมณ์โมโหนั้นยังค้างอยู่ ส่งผลให้รู้สึกเ ค รี ย ด ใครทำอะไร

ก็ดูขัดหูขัดตาไปเสียหมด ซึ่งหากปล่อยไว้อย่างนี้ต่อไป ครอบครัวอาจจะเกิดปัญหาด้านความสัมพันธ์ได้ ดังนั้นควรควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ดี หากหงุดหงิดมาก ๆ อาจ

จะหาวิธีการระบายด้วยรูปแบบอื่น ๆ เช่น การออกกำลังกาย การรับประทานอ าห า ร หรือการฟังเพลง เป็นต้น เพื่อให้อารมณ์เหล่านั้นหมดไป และไม่สร้างความเดือดร้อน

ให้กับคนในครอบครัวอีกด้วย

ไม่ก่อหนี้เพิ่มเติม

หากรู้แล้วว่าตัวเองนั้นเป็นหนี้ สิ่งหนึ่งช่วยให้ภาระเหล่านี้หมดเร็วคือการไม่ก่อหนี้เพิ่ม และควรอธิบายเรื่องการใช้จ่ายให้ครอบครัวรับรู้ เพื่อที่ทุกคนจะได้ช่วยกันประหยัด

และไม่สร้างภาระหนี้เพิ่ม

ไม่เอาหนี้สินที่มีมาฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าในชีวิต

คือระหว่างเป็นหนี้ หากอย ากทำธุรกิจอะไรเพิ่มเติม หรืออย ากจะเปลี่ยนงานเพื่อได้มีเงินเดือนเพิ่มขึ้น เมื่อคิดไตร่ตรองดีแล้วก็สามารถทำได้เลย เพราะหากเรามัวแต่

กังวลกับภาระหนี้ที่มีอยู่ก็จะฉุดรั้งความคิดที่จะขยับขย ายเรี่องความเจริญก้าวหน้าของตัวเอง ทำให้ตกอยู่ในวังวนเดิม ๆ ต่อไปจนไม่สามารถถอนตัวจากวงจรการเป็นหนี้ได้

การเป็นหนี้ไม่ใช่ตัวทำล า ยทุกอย่างของชีวิต หากคุณสามารถแยกแยะปัญหาหนี้ออกจากการใช้ชีวิตและ บริหารหนี้ ให้เป็นระบบ ก็จะช่วยให้ตัวคุณและคนในครอบครัวนั้น

มีความสุขถึงแม้ต้องแบกรับภาระหนี้ไปด้วยก็ตาม การจัดการระบบหนี้ที่ดี ไม่นำเอาอารมณ์เ ค รี ย ดจากการเป็นหนี้มาสร้างความทุกข์ใจให้กับปัญหาครอบครัว จะช่วยให้

คุณสามารถฝ่าฟั นวิ ก ฤ ติการเป็นหนี้ให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี

ขอบคุณที่มา : m o n e y h u b

Load More Related Articles
Load More By FahFah FahFah
Load More In ข้อคิด

Check Also

เมื่อจำเป็นต้องดุลูก จะดุอย่างไรไม่ให้ทำร้ายจิตใจลูก

การอบรมสั่งสอนให้ลูกเป็นเด็กที่มีพฤติกรรมเหมาะสมกับการดุลูกเป็นของคู่กัน เพราะที่คุณพ่อคุณ…