Home ข้อคิด ฝึก 9 ข้อนี้ ทุกเช้า ทำให้คุณเข้าใจชีวิตได้มากขึ้น

ฝึก 9 ข้อนี้ ทุกเช้า ทำให้คุณเข้าใจชีวิตได้มากขึ้น

4 second read
0
0
619

1. ฝึกเข้าใจเรื่องของการนิ น ท า

คนเราก็ต้องรู้ตัวว่าเราต้องถูกนินท าอยู่แล้ว และถ้าถูกนินท า แปลว่าเรายังมีตัวตนอยู่บนโลก

คนที่ชอบ เต้นแร้ งเต้นกา กับคำนินท าของคนอื่นนั้น เขาคือคนไม่รู้เท่าทันโลก

2. ฝึกให้เข้าใจธรรมชาติ

เมื่อมีความสุขก็ให้รู้ว่า เดี๋ยวความสุขมันก็ผ่านไป อะไรๆ ก็ผ่านไป เมื่อมีความทุ กข์ ก็ให้รู้ว่า

เดี๋ยวความทุ กข์ก็ผ่านไป เมื่อมีสถานการณ์แ ย่ๆ ก็ให้รู้ทันว่าเรื่องราวเหล่านี้ เดี๋ยวก็ผ่านไปเช่นกัน

3. ฝึกให้ตนเองพ้นจากการเป็นท า ส ของเงิน

เราต้องหัดพอใจกับสิ่งที่ตนมี ใช้อะไรอยู่ก็ให้พอใจ การที่คนเราจะเลิกเป็นท าสของเงินได้ ต้องเริ่มจาก

การรู้จักเพียงพอ เมื่อรู้จักพอแล้วก็ไม่ต้องหาเงินมาก เมื่อไม่ต้องหาเงินมากแล้ว

ชีวิตก็มีโอกาสทำอย่ างอื่น ที่มากกว่าการหาเงินไงล่ะ

4. ฝึกมองตัวเองให้เล็ก

จงเป็นคนธรรมดาๆทั่วไป อย่ าเป็นคนสำคัญ หากเวลามีอะไรเกิดขึ้น อย่ าไปให้ความสำคัญกับตัวเองมากเกินไป

5. ฝึกตัวเองให้เป็นผู้เสี ยสละ

และยอมเสี ยเปรียบบ้ าง การที่คนๆ นึง ยอมเสี ยเป รียบผู้อื่นบ้ าง เป็นเรื่องที่จำเป็นใครก็ตามที่บ้ า ความถูกต้อง

ไม่ยอมเสี ยอะไรเลย ไม่นานเขาก็จะเป็นบ้ า กลายเป็นคนที่ถูกทุกอย่ างแต่ไม่มีความสุข เลย

เพราะต้อง ป ะ ท ะ กับคนรอบข้างไปหมด เพื่อความถูกต้องที่เขายึดมั่นถือมั่นนั่นเอง

6. ฝึกเป็นคนนิ่งๆ พูดในสิ่งที่ดี

หากอะไรไม่ดี ก็อย่ าไปพูดมาก ไม่ว่าสิ่งนั้นจะถูกหรืออย่ างไรก็ตาม แต่หากมันไม่ดีเป็นไปได้ก็ไม่ต้องพูดเลย

เนื่องจากการพูดในทางเสี ยหายนั้น มีแต่ทำให้จิตใจตนเองตกต่ำลงนั่นเอง

7. ฝึกไม่สะสมอะไร

การสะสมนั้น มันคือภาระ ไม่มีอะไรที่เราสะสมแล้วไม่เป็นภาระ เว้นแต่ความดี นอกนั้นคือภาระทั้งหมดเลย ไม่มากก็น้อย

8. ฝึกเป็นตนให้เป็นคนสบายๆ อย่ าไปยึดกับความสมบูรณ์แบบ

เพราะความสมบูรณ์แบบมันไม่มีจริง มีแต่คนโ ง่เท่านั้นที่มองว่าความสมบูรณ์แบบมีอยู่จริง

9. ฝึกตัวเอง ให้อยู่กับปัจจุบัน

เมื่อเรากำลังรู้สึก ห ด หู่ ใจ นั่นคือเรากำลังอยู่กับอดีต เมื่อเรากำลังรู้สึกกังวลใจ นั่นแปลว่าเรากำลังอยู่กับอนาคต

เมื่อเรากำลังรู้สึกดีและมีความสุข แปลว่าเรากำลังอยู่กับปัจจุบันนั่นเอง พระพุทธเจ้า ทรงแนะว่าให้โฟกัสทีละงาน

ทำทีละอย่ าง แล้วทุ กข์จะเข้าไม่ถึงใจเรา

ขอบคุณที่มา : t a m n a n

Load More Related Articles
Load More By FahFah FahFah
Load More In ข้อคิด

Check Also

เคล็ดลับ หัวหน้าที่ดี ที่มัดใจลูกน้องได้อยู่หมัด

ไม่มีใครอยากเปลี่ยนงานบ่อย โดยไม่มีเหตุจำเป็นไม่ว่าจะเป็นคนในแผนกใด ขององค์กรก็ตาม ถ้าเป็น…