Home ข้อคิด ปราชญ์จีน กล่าวไว้ 8 คำนี้ “อย่าพูดกับตัวเอง” ถ้าอยากมีชีวิตก้าวหน้า

ปราชญ์จีน กล่าวไว้ 8 คำนี้ “อย่าพูดกับตัวเอง” ถ้าอยากมีชีวิตก้าวหน้า

0 second read
0
0
575

น้ำสาดแล้วย ากเอาคืน การพูดก็เหมือนสาดน้ำ คำพูดที่พูดไปแล้วเอาคืนย ากการพูด

เป็นศิลปะพูดดีเป็นศรีแก่ตัว ปัญญาจีนกล่าวว่า มีคำพูด 8 อย่ างไม่ควรพูด

1. “คำพูดอวดตนไม่ควรพูด”

เวลาสนทนา มักอวดตนคุยโว คนฟังไม่มีใครชมชอบ เพียงดูหมิ่นยิ่งขึ้น ทำ ร้ า ยตนเท่านั้นคนจะยิ่งใหญ่

ต้องทำงานที่ยิ่งใหญ่ ความยิ่งใหญ่นั้นคนอื่นชมไม่ใช่ชมตนเอง เป็นคนถ่อมตนงามกว่ามาก

2. “คำพูดตำหนิกล่าวโทษไม่ควรพูด ย ามไม่พอใจ”

เรามักพูดจา ตำ ห นิ โ ท ษ คนอื่น คำพูดหลุดปาก คนอื่นเอาไปขย ายความต่อไม่ได้

ให้ดีแก่คนพูดมักบิดเบือนให้ ร้ า ย โดยส่วนใหญ่ สุดท้ายคนพูดนั่นเองเดือด ร้ อ น

3. “คำพูดที่ทำให้ทดท้อห่อเหี่ยว”

ไม่ว่าใครก็ต้องการกำลังใจ ไม่ควรพูดให้เสียกำลังใจ

4. “คำพูดค่อนแคะส่อ เ สี ย ด เย้ยหยัน”

ห้ามพูดคำพูดเหล่านี้หลุดปากในย ามสนทนา เพราะขาดความเคารพต่อคนอื่นท้ายที่สุดแล้ว

ทำ ร้ า ยคนอื่นแต่ตนใช่ว่าจะได้ประโยชน์ คำพูด ทำ ร้ า ย คนนั้นเป็นไปเพียงชั่ วคราว แต่

บุคลิกเราจะถู ก ดูแคลน บ า ด แ ผ ล นั้นจะคงอยู่ย าวนาน

5. “คำพูดเวลาโกรธขึ้งขุ่นเคือง”

คำพูดที่หลุดปากย ามโกรธมักหมาย ทำ ร้ า ย คนบ่อยครั้งก็ ทำ ร้ า ย ตัวเองด้วย

ย ามโกรธ ต้องสงบนิ่ง เพราะคำพูดย ามนี้มัก ห ย าบ คาย ทิ่ ม แ ท ง

6. “ความลับในชาติบ้านเมือง ในครอบครัว ในที่ทำงาน”

ไม่ควรโพนทะนาในที่สาธารณะเพียงเพื่อแสดงว่าตนนั้นรู้ดี บ่อยครั้งเกิดผลร้ า ยตามมา ตัวเองก็ต้องถูกลง ทั ณ ฑ์

7. “เรื่องลับเฉพาะของบุคคลห้ามพูด”

คนทุกคนมีเรื่องที่เป็นความลับเฉพาะตน ไม่มีใครอย ากให้ใครรู้ หากมีเพื่อนคุยให้ฟัง

ห้ามเอาไปพูดต่อ แม้อาจจะไม่ถูกโต้กลับแต่ก็เผยให้เห็นนิสัยตื้นเขินไร้จรรย าของตน

เป็นคนต้องเคารพกัน การเปิดเผยเปิดโปงความลับของคนอื่นคือไร้จรรย าวาทะศิลป์นั่นคือ

ศิลปะแห่งการพูด คำพูดดี คนพูดก็งาม

8. “คำพูดไม่จริงอย่ าพูด”

อย่ าปั้นความเท็จ มุสาวาจาเป็นหนึ่งในศีลห้า นิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะยังสอนใจได้เสมอ

ขอบคุณที่มา : วิภาดา กิตติโกวิท

Load More Related Articles
Load More By FahFah FahFah
Load More In ข้อคิด

Check Also

4 เรื่องที่มนุษย์เงินเดือน ต้องรีบแก้ ก่อนที่จะสายเกินแก้

1. ของมันต้องมี มีใคร ทีต้องอัพเดท แฟชั่นใหม่ๆ อัพเดทมือถือทุกปี มีสินค้าอะไรใหม่ๆไม่เคยพล…