Home ข้อคิด บางครั้ง เราไม่จำเป็นต้องชนะทุกเรื่อง ลองหัดถอยดูสักก้าว

บางครั้ง เราไม่จำเป็นต้องชนะทุกเรื่อง ลองหัดถอยดูสักก้าว

3 second read
0
0
612

เพื่อให้เราเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่ างมีความสุขและมีสายสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน“แพ้ให้เป็น” ในที่นี้คือการ “ยอม” ให้คนอื่นบ้ างยอมเห็นด้วยเป็นบางครั้งกับ

ความคิดเห็นหรือคำพูดของคนอื่นที่เราไม่เห็นด้วยเลยสักนิดเพราะมันจะช่วยให้ความสัมพันธ์ของเราและเขาดำเนินไปด้วยดีไม่มีเคืองใจกัน เผื่อว่า วันใดวันหนึ่ง

เราและเขาต้องมีเรื่องเกี่ยวข้องกันและช่วยเหลือกันและกันอีกลองเปิดใจยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นที่แตกต่างจากความคิดเห็นของเราดูถึงเราจะไม่ชอบ

ไม่เห็นด้วยหรือขัดกับสิ่งที่เราคิดก็ตาม แต่เมื่อความคิดเห็นไม่ได้สร้างความเดือดร้อนอะไรให้กับเราหรือใครๆเป็นเพียงความคิดในมุมมองของเขาที่อาจไม่

เหมือนของเราซึ่งก็เช่นเดียวกับความคิดของเราที่ก็ไม่อาจเหมือนของเขาด้วยเช่นกันถ้ายอมรับ ยอมรับฟัง ใส่ใจ และคิดตามแล้วเราก็อาจจะได้แนวความคิด

ใหม่ ๆ หรือมุมมองใหม่ๆ เพิ่มเข้ามาเป็นความรู้ของเราก็ได้ความคิดของเราไม่จำเป็นต้องถูกต้องที่สุดเสมอไปและความคิดของคนอื่นก็ไม่ได้ผิดไปเสียทั้งหมด

ตัดความรู้สึกที่ว่า “ความคิดฉันถูก” และ “ความคิดของฉันต้องชนะเลิศ”ออกไปก่อน เปิดใจรับฟังความคิดของเขาถึงจะไม่ถูกใจอย่ างไรก็ต้องฟังให้จบก่อน

อย่ าเพิ่งตัดสินความคิดของเขาว่า ผิด อย่ าคิดแต่จะเอาชนะสิ่งที่เขาคิดด้วยการบอกหรือคิดว่ามันผิดพร้อมกับยัดเยียดความคิดของเราให้เขา แล้วหวังให้เขา

เชื่อเขาไม่เชื่อเราหรอก เพราะขนาดเราเองก็ยังไม่เชื่อความคิดของเขาเลยใช่ไหมแล้วเขาหรือจะเชื่อเราได้“แพ้ให้เป็น” ไม่ใช่การยอมแพ้ แต่คือการยอมรับ

ความคิดและการกระทำของคนอื่นบ้ างหากมุ่งแต่จะเอาชนะเขาด้วยความคิด คำพูดและการกระทำไปเสียทุกครั้งแล้ว เราก็ไม่มีทางที่จะชนะได้มีแต่จะเป็นการ

สร้างความขัดแย้ง ทำ ล า ย ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันสร้างสถานการณ์ด้านลบให้เกิดขึ้นระหว่างเราและเขาอยู่เสมอคนที่มีแต่ความอย ากเอาชนะคนอื่น

ย่อมเป็นคนที่ไม่สามารถเอาชนะใจใครได้เขาอาจจะชนะด้วยคำพูดที่เฉียบแหลม เอาชนะด้วยการกระทำที่เหนือกว่าแต่ภายในความพ่ายแพ้ของผู้แพ้ ย่อมมีแต่

ความเก ลี ย ดชังและรอวันเอาคืนแพ้ให้เป็นในบางเรื่อง ไม่จำเป็นต้องชนะไปเสียหมดเลือกชนะในเวลาที่เหตุและผลเอื้ออำนวยและเขาคนนั้นพร้อมที่จะรับฟัง

แต่อย่ าเอาชนะเพราะอารมณ์อย ากเอาชนะอย ากฟาดฟันเขาให้ย่อยยับ หรือบังคับให้เขาต้องยอมเชื่อฟังเราเพราะจะไม่มีสิ่งดี ๆ ใด ๆ เกิดขึ้นเลยนอกจาก

ความรู้สึกด้านลบที่จะพัฒนาให้กลายเป็นความเก ลี ย ดชังไปอีกนานแพ้ให้เป็น ไม่ต้องเป็นผู้ชนะไปเสียทุกเรื่องแพ้ เพื่อให้คนอื่นได้ชนะบ้ างเพื่อความสัมพันธ์

ที่ดีดังเดิมหรือพัฒนาเพิ่มมากขึ้นในชีวิตคนเรา ไม่จำเป็นต้องทะเลาะกันเพื่อให้เรื่องราวกระจ่างแจ้งชัดในทุกเรื่องถอยสักก้าว คลื่นลมจะสงบ เพราะน้ำที่

ใสสะอาดเกินไปไร้ปลาคนที่ชัดเจน และ ตรงเกินไปในทุกเรื่องไร้เพื่อนทะเลาะกับคนในครอบครัว ต่อให้ชนะ ความผูกพันก็หมดไปทะเลาะกับคนรัก ต่อให้ชนะ

ความรักก็จืดจางไปทะเลาะกับเพื่อน ต่อให้ชนะ มิตรภาพก็สูญหายไปทะเลาะกันเพราะเหตุผล ที่เสียหายคือความสัมพันธ์ ที่เ จ็ บ ป ว ดคือตนเองสีดำก็คือ สีดำ

สีขาว ก็คือ สีขาว ให้โลกเป็นผู้พิสูจน์เถอะวางอคติและความยึดติดของตนลงเสียคุณก็จะกลายเป็นคนใจกว้างขึ้นมาในทันทีลองปิดตา เสียบ้ าง ในบ้ างครั้ง

เพื่อระวัง จิตให้ ไม่หวันไหวลองไม่ฟัง เสียบ้ าง ช่างปะไรดีกว่าไป ฟังทุกเรื่อง เปลืองเวลารูดซิบปาก เสียบ้ าง ในบางทีย่อมจะดี กว่าพูดบ่น เหมือนคนบ้ า

ปิดหูปาก ให้สนิท และปิดตาเพื่อป้องกัน ปัญหา มากวนใจเพราะมีหู ก็ต้องได้ยินทั้ง คำดี คำ ร้ า ยเพราะมีตา ก็ต้องได้เห็นทั้งดี และ ร้ า ยอย่ าเก็บทุกเรื่องที่พบ

ที่เห็นใส่ไปให้รกใจเปล่าๆเรื่องดีๆ ก็เก็บไว้ เรื่อง ร้ า ย ๆ ก็ปล่อยผ่านใครดี… ไม่ดี… แค่รู้ก็พอคนบางคน… แค่รับรู้ก็พอได้ยินอะไรมา แค่ฟังก็พอเรื่องบางเรื่อง…

แค่มองก็พอไม่ต้องเอาตัวเราเข้าไปข้องเกี่ยวให้ทุกข์ใจ

ขอบคุณที่มา : หนังสือ Inspiration Lights Up Your Life

Load More Related Articles
Load More By FahFah FahFah
Load More In ข้อคิด

Check Also

เมื่อจำเป็นต้องดุลูก จะดุอย่างไรไม่ให้ทำร้ายจิตใจลูก

การอบรมสั่งสอนให้ลูกเป็นเด็กที่มีพฤติกรรมเหมาะสมกับการดุลูกเป็นของคู่กัน เพราะที่คุณพ่อคุณ…