Home ข้อคิด บริหารเงินอย่างไรในการเลี้ยงลูก จะได้ไม่เป็นหนี้

บริหารเงินอย่างไรในการเลี้ยงลูก จะได้ไม่เป็นหนี้

7 second read
0
0
270

โบราณว่า “มีลูก 1 คน จนไป 7 ปี” เพราะกว่าจะเลี้ยงเด็กคนหนึ่งให้โตขึ้นมาได้ เต็มไปด้วยภาระและค่าใช้จ่ายหนักอึ้ง ตั้งแต่ค่าคลอดยาวไปถึงค่าเล่าเรียนปริญญาโทจนบางครอบครัว

ถึงกับต้องยอมเป็นหนี้ยิ่งถ้ามีลูกมากกว่า 1 คนก็ยิ่งไม่ง่าย ทักษะการบริหารเงินจึงเป็นสิ่งที่คนเป็นพ่อแม่จำเป็นต้องมี มาดูกันว่ามีเทคนิคอะไรบ้าง ที่ทำให้พ่อแม่บริหารเงินให้ได้ดียิ่งขึ้น

ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย

เมื่อสมาชิกในครอบครัว เพิ่มขึ้น รายจ่ายก็ยิ่งยิบย่อย ฉะนั้น การทำบัญชีรายรับรายจ่ายจึงสำคัญ เงินเข้ามาเท่าไร จ่ายออกไปกับอะไรบ้างอย่าลืมบันทึกไว้ให้ดี มีรูรั่วตรงไหนจะได้อุดทัน

คอยระวังอย่าให้รายจ่ายเกินรายรับไปเด็ดขาด

อย่าวางใจรายได้ทางเดียว

แม้ว่าจะมีรายได้มาก แต่ถ้าเป็นรายได้ ที่มาจากทางเดียวก็ไม่ควรไว้วางใจ เพราะเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้เสมอถ้าไม่เหลือบ่ากว่าแรง ควรหาช่องทางรายได้เสริมอื่นเผื่อไว้บ้าง เช่น

ขายของออนไลน์ ขายงานฝีมือ เป็นต้น

เงินสำรองฉุ กเ ฉิ นต้องมี

นอกจากค่าใช้จ่ายที่เล็งเห็นได้ ยังต้องออมเงินไว้เผื่อเหตุฉุ กเ ฉิ นอื่น ๆ โดยควรมีเงินสำรองฉุ กเ ฉิ นเก็บไว้ไม่น้อยกว่า 6 เท่าของค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อเดือนและไม่แตะต้องเงินจำนวนนี้

ถ้าไม่จำเป็น แบบนี้แม้ว่าครอบครัว จะขาดรายได้กะทันหัน ก็ยังมีเงินพอกินอยู่ไปได้อีกประมาณครึ่งปีนั่นเอง

อะไรประหยัดได้ก็ประหยัด

ถึงจะหาเงินได้มาก แต่ถ้าเอาเงินไปจ่ายกับสิ่งไม่จำเป็น ก็ไร้ประโยชน์ ฉะนั้นอย่าลืมตัดค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยออกไปด้วยและคอยมองหาช่องทางประหยัดเงิน สม่ำเสมอ เช่น น้องรับช่วงต่อ

ของใช้จากพี่ ไม่ยึดติดกับสินค้าแบรนด์ดังทำอ าห า รกินเองที่บ้านแทนการออกไปกินข้างนอก เป็นต้น

ออมเงินแยกเป็นส่วน ๆ

ออมเพื่อเป็นค่าคลอด ค่าเทอม ค่าเรียนพิเศษ ค่ารั ก ษ า พ ย า บ า ล ฯลฯ ส ารพัดค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการเลี้ยงลูกควรประเมินจำนวนเอาไว้คร่าว ๆ ล่วงหน้า และเก็บเงินแยกเป็นส่วน ๆ

ไว้ตามวัตถุประสงค์ ถึงเวลาต้องจ่ายจริงจะได้ไม่ขัดสน

ทำประกั น

หัวหน้าครอบครัว ควรวางแผนทำประกันอย่างเหมาะสม เช่น ประกันชีวิต ป ร ะ กั น สุ ข ภ า พหากเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นมา คนข้างหลังจะได้ก้าวต่อไปได้ ไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลัง

ล งทุ นให้เหมาะสม

มองหาช่องทางล งทุ นอื่น นอกเหนือจากเงินฝาก เช่น ล งทุ นในหุ้น กองทุน สลากออมสิน ฯลฯ อย่างไรก็ตามไม่ควรทุ่มเงินล งทุ นในหลักทรัพย์ที่ความ เ สี่ ย ง สูง ในจำนวนมากเกินไป

เพราะมีครอบครัวต้องดูแลอาจจะไม่สามารถรับความ เ สี่ ย ง ได้เท่ากับคนโสด เน้นความมั่นคงในระยะยาวจะดีกว่า

ปลูกฝังวินัยการใช้เงินให้ลูก

ต่อให้พ่อแม่ประหยัดแค่ไหน แต่ถ้าลูกยังใช้เงินเป็นกระดาษ ก็อาจพาครอบครัวสู่ความลำบากได้สักวันฉะนั้น อย่าลืมสอนให้ลูกใช้เงิน อย่างชาญฉลาดด้วยและเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกดู

สม่ำเสมอเพื่อ สุ ข ภ า พ ทางการเงินที่ดีของครอบครัวในวันนี้ และเพื่ออนาคตของลูกเองในวันหน้า

ขอบคุณที่มา : P a r e n t s O n e

Load More Related Articles
Load More By FahFah FahFah
Load More In ข้อคิด

Check Also

เมื่อจำเป็นต้องดุลูก จะดุอย่างไรไม่ให้ทำร้ายจิตใจลูก

การอบรมสั่งสอนให้ลูกเป็นเด็กที่มีพฤติกรรมเหมาะสมกับการดุลูกเป็นของคู่กัน เพราะที่คุณพ่อคุณ…