Home ข้อคิด “ถ้าอยากเจริญ” อย่าพูด 8 คำนี้

“ถ้าอยากเจริญ” อย่าพูด 8 คำนี้

0 second read
0
0
1,233

การพูดเป็นศิลปะ พูดดีเป็นศรีแก่ตัว ปัญญาจีนกล่าวว่า มีคำพูด 8 อย่ างไม่ควรพูด

1. “คำพูดที่ทำให้ทดท้อห่อเหี่ยว”ไม่ว่าใครก็ต้องการกำลังใจ ไม่ควรพูดให้เสียกำลังใจ

2. “คำพูดเวลาโกรธขึ้งขุ่นเคือง”คำพูดที่หลุดปากย ามโกรธมักหมายทำร้ า ยคน

บ่อยครั้งก็ทำร้ า ยตัวเองด้วยย ามโกรธ ต้องสงบนิ่ง เพราะคำพูดย ามนี้มักหย าบคาย ทิ่มแทง

3. “คำพูดตำหนิกล่าวโทษไม่ควรพูด ย ามไม่พอใจ”เรามักพูดจาตำหนิ โทษคนอื่น คำพูดหลุดปาก

คนอื่นเอาไปขย ายความต่อ ไม่ได้ให้ดีแก่คนพูดมักบิดเบือนให้ร้ า ยโดยส่วนใหญ่ สุดท้าย คนพูดนั่นเองเดือดร้อน

4. “คำพูดค่อนแคะส่อเสียดเย้ยหยัน”ห้ามพูดคำพูดเหล่านี้หลุดปากในย ามสนทนา เพราะขาดความเคารพต่อคนอื่นท้ายที่สุดแล้ว

ทำร้ า ยคนอื่นแต่ตนใช่ว่าจะได้ประโยชน์ คำพูดทำร้ า ยคนนั้นเป็นไปเพียง

ชั่วคราวแต่บุคลิกเราจะถูกดูแคลน บาดแผลนั้นจะคงอยู่ย าวนาน

5. “คำพูดอวดตนไม่ควรพูด”เวลาสนทนา มักอวดตนคุยโว คนฟังไม่มีใครชมชอบ เพียงดูหมิ่นยิ่งขึ้น

ทำร้ า ยตนเท่านั้นคนจะยิ่งใหญ่ ต้องทำงานที่ยิ่งใหญ่ ความยิ่งใหญ่นั้นคนอื่นชม ไม่ใช่ชมตนเอง เป็นคนถ่อมตนงามกว่ามาก

6. “คำพูดไม่จริงอย่ าพูด”อย่ าปั้นความเท็จ มุสาวาจาเป็นหนึ่งในศีลห้า นิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะยังสอนใจได้เสมอ

7. “ความลับในชาติบ้านเมือง ในครอบครัว ในที่ทำงาน”

ไม่ควรโพนทะนาในที่สาธารณะเพียงเพื่อแสดงว่าตนนั้นรู้ดีบ่อยครั้งเกิดผลร้ า ยตามมา ตัวเองก็ต้องถูกลงทัณฑ์

8. “เรื่องลับเฉพาะของบุคคลห้ามพูด”คนทุกคนมีเรื่องที่เป็นความลับเฉพาะตน

ไม่มีใครอย ากให้ใครรู้หากมีเพื่อนคุยให้ฟัง ห้ามเอาไปพูดต่อ แม้อาจจะไม่ถูกโต้กลับ

แต่ก็เผยให้เห็นนิสัยตื้นเขินไร้จรรย าของตน เป็นคนต้องเคารพกันการเปิดเผยเปิด

โปงความลับของคนอื่นคือไร้จรรย าวาทะศิลป์ นั่นคือศิลปะแห่งการพูด

คำพูดดี คนพูดก็งาม

5 วิธี การพูดให้มีเสน่ห์..พูดที่ไหนใครก็รัก และ เคล็ดลับการพูดของพระพุทธองค์

๑. คำพูดที่ไม่จริง ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นประโยชน์

ไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่ชอบใจของผู้อื่น พระองค์ไม่กล่าว

๒. คำพูดที่จริง ถูกต้อง ไม่เป็นประโยชน์ ไม่เป็นที่รัก

ไม่เป็นที่ชอบใจของผู้อื่น พระองค์ไม่กล่าว

๓. คำพูดที่จริง ถูกต้อง เป็นประโยชน์ ไม่เป็นที่รัก

ไม่เป็นที่ชอบใจของผู้อื่น พระองค์เลือกกาลกล่าว

๔. คำพูดที่ไม่จริง ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นประโยชน์

ถึงเป็นที่รัก เป็นที่ชอบใจของผู้อื่น พระองค์ไม่กล่าว

๕. คำพูดที่จริง ถูกต้อง ไม่เป็นประโยชน์ ถึงเป็นที่รัก

เป็นที่ชอบใจของผู้อื่น พระองค์ไม่กล่าว

๖. คำพูดที่จริง ถูกต้อง เป็นประโยชน์ เป็นที่รัก

เป็นที่ชอบใจของผู้อื่น พระองค์เลือกกาลกล่าว

(พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๓ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๕ มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ อภัยราชกุมารสูตร)

องค์ประกอบของวาจาสุภาษิต

๑. วาจาที่กล่าวถูกต้องตามกาลเวลา

๒. วาจาที่กล่าวเป็นความจริง

๓. วาจาที่กล่าวอ่อนหวาน

๔. วาจาที่กล่าวเป็นประโยชน์

๕. วาจาที่กล่าวด้วยจิตเมตตา

เคล็ดลับการพูดของพระพุทธองค์

“อานนท์ การแสดงธรรมให้คนอื่นฟัง มิใช่สิ่งที่กระทำได้ง่าย

ผู้แสดงธรรมแก่คนอื่น พึงตั้งธรรม ๕ อย่ างไว้ในใจ คือ”

๑. เราจักกล่าวชี้แจงไปตามลำดับ

๒. เราจักกล่าวชี้แจงยกเหตุผลมาแสดงให้เข้าใจ

๓. เราจักแสดงด้วยความเมตตา

๔. เราจักไม่แสดงด้วยเห็นแก่อามิส

๕. เราจักแสดงไปโดยไม่ให้กระทบตนและคนอื่น

ที่มา : khaonaroo

Load More Related Articles
Load More By fah
Load More In ข้อคิด

Check Also

คนที่ใจเย็น คือคนที่ใจเย็น

1.ตื่นอย่ างมีสติ แทนที่จะตื่นมาแล้วเช็คข่าวสารจากโซเชียลมีเดียเป็นสิ่งแรกของวัน ให้เวลาตั…