Home ข้อคิด คำสอนจากใจพ่อ ฝากถึงลูกชายลูกสาวทุกคน

คำสอนจากใจพ่อ ฝากถึงลูกชายลูกสาวทุกคน

5 second read
0
0
315

1. ถ้าลูกปรารถนาให้ผู้อื่นรักลูกต้องทำตัวใ ห้น่ารัก ลูกจึงจะเป็นที่รักของผู้อื่น

2. ลูกจงอย่าโกรธคนไม่ดีที่จริงเขาก็อย ากดีเหมือนกัน

แต่เขาไม่เข้าใจว่าอะไรเป็นความดี…อะไรคือไม่ดี

3. ลูกพ่อต้องเป็นคนแข็งแรง ไม่แข็งกระด้ างลูกพ่อต้องเป็นคนเรียบง่าย…

ไม่มักง่าย ลูกพ่อต้อง เป็นคนอ่อนโยน..ไม่อ่อนแอ

4. ลูกของพ่อ..คล่องแคล่วว่องไวเป็นปัจจัยแห่งความก้าวหน้า ของครอบครัว

5. ลูกจะตำ หนิติเตีย น ใครก็จงดูตนเองเสียก่อน อย่าให้เขาย้อนว่าเราได้

6. ลูกจงโอ น อ่อน ผ่ อ น ตามอย่างฉลาดและสุขุมการพ่ายแพ้ด้วยศิลปะ ดีกว่าการชนะด้วยอารมณ์

7. ลูกจงอย่าเลือกของที่ชอบด้วยความ อ ย า กของลูก แต่จงเลือกด้วยสติปัญญา

และพิจารณาถึงประโยชน์ และโทษของมันเสียก่อน

8. การไม่ระวังการใช้จ่าย เล็กๆ น้อยๆอาจทำให้ ล่ มจ ม ได้

ดังเช่นเรือมีรูรั่ ว เล็กๆ อาจทำให้เรือใหญ่จมได้

9. ถ้าลูกให้เงินเพื่อนยืม ระวังจะเสียเงิน จะเสียเพื่อน จะเสียใจเพราะฉะนั้น

ลูกอย่าให้เงินใครยืม ถ้ามีก็ให้เขาไปเลย

10. ลูกจงจำไว้ว่า…ผู้ที่ไม่มีใครให้อภัยผู้อื่นคือผู้อ่อนแอ

ทางจิตใจ การให้อภัย ศั ต รู คือการ สร้างมิตร

11. เงินทองที่ลูกมี ยิ่งใช้ยิ่งหมดไปปัญญาที่ลูกหา ได้ยิ่งใช้ยิ่งเพิ่มพูน

12. ทรัพย์สมบัติ ไม่ใช่สิ่งจำเป็นที่พ่อแม่จะให้แก่ลูกความรู้

และความประพฤติดีเท่านั้น ที่พ่อแม่ควรมอบให้แก่ลูก…อันเป็นที่รัก

13. ลูกจงจำไว้ว่า เงินทองเป็นของนอกกายพ่อ แม่ สุขใจ เมื่อพี่น้องรักกัน

14. ความกล้าหาญต้องประกอบด้วย สติปัญญาถ้าลูกกล้าโดย

ไม่มีสติปัญญา เขาเรียกว่าคน บ้ า บิ่ น

15. ลูกหลีกทางให้เขาก็คือหลีกทางให้เรา หลุดพ้นจาก อั น ต ร า ย

ในที่สุดก็จะได้รับผลดีด้วยกัน ทั้งเขาและเรา

16. เมื่อลูกสังเกตดูจะพบว่า ภายหลังเสียงหัวเราะ จะมีน้ำตาภายหลัง

เสียน้ำตาจะเห็นแสงธรรมคือ ความจริงของชีวิต

17. ลูกต้องทำทุกอย่างด้วยความสุจริตเมื่อสุจริต จิตผ่องใส เมื่อ ทุ จ ริ ต จิต ห ม อ ง ไหม้

18. ถ้าผู้อื่นหลอกเรา เรารู้ง่ายและแก้ไขได้ง่ายแต่ถ้าเราหลอกตัวลูกเอง รู้ ย า ก แก้ไขได้ ย า ก

19. ปลายทางสุดท้าย ของความไม่พอ คือ…ความทุกข์

20. ลูกจงหาความสุขกับปัจจุบันอย่าใฝ่ฝัน ถึงอนาคต อย่าหมกอยู่กับอดีต จะทุกข์

21. ไม้ล้มข้ามได้ คนล้มอย่าข้ามสำคัญที่สุด…ลูกอย่าข้ามตัวเอง

22. ชีวิตคือการต่อสู้ ศั ต รู คือ ย า กำลังขอให้ลูกคิด อยู่เสมอว่า

ถ้ามีสิ่งใดในโลก ที่ผู้อื่นทำได้ไม่มีเหตุผลอะไร ที่เราจะทำไม่ได้

23. ลูกควรจำสิ่งที่ควรจำ ลืมสิ่งที่ควรลืมทำสิ่งที่ควรทำ

และ ต้องรู้ว่าสิ่งใดควรทำก่อน สิ่งใดควรทำทีหลัง

24. ความโศกเศร้าเสียใจมิได้ทำให้ใคร ได้รับประโยชน์อะไร

นอกจากทำให้ ศั ต รู ของเราดีใจและ สมน้ำหน้ า

25. หกล้มเพราะก้าวเดินไปข้างหน้ายังดีกว่าลูกยืนเต๊ะ ท่าอยู่กับที่

เพราะถ้าลูกยืนไม่ดี…ก็จักมีคนมาถีบให้ล้มอยู่ดี

26. โชค…เข้าข้างผู้ที่มีความอ่อนน้อมเสมอถ้าลูกเป็นผู้น้อย ที่นอบน้อมผู้ใหญ่

ใครๆ ก็รัก ถ้าลูกเป็นผู้ใหญ่ที่เข้าใจผู้น้อย ผู้น้อยก็มีความภักดี

ขอบคุณที่มา : m u a n s u e n

Load More Related Articles
Load More By FahFah FahFah
Load More In ข้อคิด

Check Also

เมื่อจำเป็นต้องดุลูก จะดุอย่างไรไม่ให้ทำร้ายจิตใจลูก

การอบรมสั่งสอนให้ลูกเป็นเด็กที่มีพฤติกรรมเหมาะสมกับการดุลูกเป็นของคู่กัน เพราะที่คุณพ่อคุณ…