Home ข้อคิด คน 6 ประเภทนี้ จะเข้ามาทดสอบคุณ

คน 6 ประเภทนี้ จะเข้ามาทดสอบคุณ

6 second read
0
0
910

พวกเขาจะช่วยเผยให้เห็นว่า ใจของคุณเข้มแข็งขนาดไหน ใจของคุณแกร่งพอที่จะยืนหยัดและเอาชนะความกด ดันได้หรือไม่ ใจของคุณพร้อมจะรับผิดชอบต่อชีวิตของคุณเองหรือเปล่า มาดูกันเลยว่า คน 6 ประเภทนี้ มีใครบ้าง

1. จอมบงการ

ลักษณะเด่น : เขาชอบเห็นทุก อย่ างเป็นไปตามความคิดของตัวเอง ชอบการ เผชิญหน้าเป็นชีวิตจิตใจและพร้อมที่จะนำคุณขึ้นเขียงแล้วหั่นเป็นชิ้น ๆ เมื่อคุณเกิดข้อผิดพลาดต่อหน้าธารกำนั ล

บทพิสูจน์ใจ : รักษาใจให้สงบ นิ่ง อ่อนโยน และสุภาพ อดทนรอคอยจังหวะที่เหมาะสมในการโต้ตอบ

2. จ อมหักหลัง

ลักษณะเด่น : เขาเก่งในการพูดถึงคนอื่นในแง่ลบ เพื่อเสริมภาพลักษณ์ของตนเองมักเป็นเจ้ากรมข่าวลือ แต่จะหลบเข้าหลังฉากทันที เมื่อความจริงถูกเปิดเผย

บทพิสูจน์ใจ : ใจที่ซื่อต รงและยึดมั่นในความถูกต้อง เพื่อจะได้ยืนหยัด จนถึงวันที่ความจริงเป็นเครื่อ งพิสูจน์ทุกสิ่ง

3. จอมกินแรง

ลักษณะเด่น : เขาจะกันทุกอย่ างที่นำมาซึ่งควา มรับผิดชอบออก ย ากที่จะเสนอตัวเข้าช่วยเหลือผู้อื่นแม้แต่ในกลุ่มที่ต้องทำงาน ร่วมกันก็ตาม เพื่อที่เขาจะได้ไม่ถูกเหมารวมเข้าเป็นหนึ่งในปัญหา

บทพิสูจน์ใ จ : ใจที่เป็นผู้ใหญ่ มีเมตตาแล ะโอบอ้อมอารี คิดถึงใจเขาคนนั้น เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เขาจะยอมเปิดใจออกมา

4. จอมปราชญ์

ลักษ ณะเด่น : เขามีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง จนมักจะตัดสินผู้อื่น และอาจถึงขั้นปฏิเสธค วามคิดของผู้อื่นไว้ก่อนแม้เขาอาจคิดได้ในภายหลังว่า ความคิดของคนอื่นดี กว่าของตนเองก็ตาม

บทพิสูจน์ใจ : ใจที่กว้าง และพร้อมรับฟัง เพราะวิธีที่ได้ผ ลในการเข้าไปนั่งอยู่ภายในใจคนเหล่านี้

คือ ท่าทีในการรับฟังอย่ างจริงใจ และด้วยความเข้าใจ

5. จอมตีโพยตีพาย

ลักษณะเด่น : เขาเป็นคนอ่อน ไหว และไม่แยกแยะเรื่องงานและเรื่องส่ วนตัว มักรับปากในสิ่งที่เกินกำลังและโทษโน่นโทษนี่ (แม้กระทั่งตัวเอง) เมื่อไม่สามารถทำให้สำเร็จได้

บทพิสูจน์ใจ : ใจกรุณา เพราะสิ่งที่ดีที่สุดคือ การยื่นมือเข้าช่วยเหลือคนเหล่านี้ด้ว ยการช่วยคิดเพื่อเขาจะได้เกิดสติ คิดได้ว่า สิ่งใดสำคัญ และจัดลำดับของสิ่งที่คว รทำก่อนหลัง

6. จอมติ

ลักษณะเด่น : เขาจะติทุกอย่ างในชีวิต ทั้งที่เกี่ยวแ ละไม่เกี่ยวกับตัวเอง การบ่นเป็นแนวทางหลักของเขาในการเรียกร้อ งความสนใจ โดยไม่รู้ตัวว่า ได้สร้างบรรย ากาศด้านลบให้กับผู้คนรอบ ข้าง

บทพิสูจน์ใจ : ใจอุเบกขา ที่วางเฉยต่อความคิดด้านลบ ใจที่ตระหนักรู้และโต้ตอบ ด้ วยพลังคิดบวกอย่ างอดทนและมีศิลปะ

ที่มา : f e e l i n g d d

Load More Related Articles
Load More By fah
Load More In ข้อคิด

Check Also

คนที่ใจเย็น คือคนที่ใจเย็น

1.ตื่นอย่ างมีสติ แทนที่จะตื่นมาแล้วเช็คข่าวสารจากโซเชียลมีเดียเป็นสิ่งแรกของวัน ให้เวลาตั…