Home ข้อคิด คนที่ไม่มีเงินออม รู้หรือไม่ว่ามันเสี่ยงกว่าที่คิด

คนที่ไม่มีเงินออม รู้หรือไม่ว่ามันเสี่ยงกว่าที่คิด

6 second read
0
0
572

เมื่อก้าวเข้าสู่วัยทำงาน นั่นคือช่วงเวลาที่เราใช้ความรู้ หย าดเหงื่อ แรงกายและแรงใจ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลตอบแทน ที่เราเรียกว่า “เงินเดือน” หลายคนเมื่อเริ่มต้นหาเงินได้

ด้วยตนเอง มักเกิดความคิดที่ว่า “ได้มาก็ต้องใช้ไป”

เพื่อเป็นรางวัลให้กับความเหนื่อยของชีวิตแต่เพื่อนๆ รู้หรือไม่ หากใช้จ่ายเงินโดยขาดความยั้งคิด และไร้ซึ่งแบบแผน จะส่งผลให้เราไม่มี “เงินออม” เก็บในท้ายที่สุด!!!

ถ้าไม่มีไม่มี “เงินออม” จะเกิดอะไรขึ้น? นอกจากจะกระทบในระยะย าว โดยเฉพาะบั้นปลายชีวิตที่อาจจะไม่มีเงินไว้ สำหรับใช้ในย ามแก่เฒ่าแล้ว ยังมีผลกระทบอื่นๆ

อีกมากมาย เราขอเล่าให้ฟังตามนี้ครับ

ผลกระทบที่ 1 ขาดสภาพคล่องทางการเงิน

ใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือย โดยไม่มีการบริหารจัดการหรือวางแผน ผลที่ตามมาอันดับแรก ก็คือ ทำให้เพื่อนๆ ขาดสภาพคล่องทางการเงินก่อนอย่างแรกเลยครับ แรกๆ อาจจะยังไม่รู้สึก

แต่เพื่อนๆ อาจจะสะดุ้งโหยงเมื่อถึงเวลาต้องใช้เงินด่วนขึ้นมา แต่กลับพบว่าตัวเองไม่มีเงิน แม้แต่บาทเดียว จนต้องไปหยิบยืมคนอื่น เป็นหนี้เป็นสินไปอีก

ภาวะเ สี่ ย ง ที่ 2 เงินสำรองฉุ กเ ฉิ นขาดยาม ป่ ว ย ฉุ กเ ฉิ น

อาการเจ็ บ ป่ว ย หรือ อุบั ติเห ตุ เป็นเรื่องที่ไม่เข้าใครออกใคร อยู่ๆ เพื่อนๆ อาจจะถึงคราวเคราะห์ ตกบันได ปว ดหัว ไมเกรนขึ้น เป็นไข้หวัดใหญ่ อาการ เจ็ บ ป่ว ย รุนแร ง

ถึงขั้นต้องเข้าพบ ห ม อแต่ดั๊นไม่มี “เงินออม” สำรองไว้สำหรับกรณีฉุ กเ ฉิ นแบบนี้ แถมประกัน สุ ข ภ า พ หรือประกันชีวิตก็ไม่มีอีกคราวนี้แหละ เพื่อนๆ อาจจะต้องไปกู้ยืม

มาใช้จ่ายค่า รั ก ษ า จนเป็นหนี้พอกตามหลังก็ได้

ภาวะเ สี่ ย ง ที่ 3 มีประวัติค้างชำระหนี้

เพราะไม่มี “เงินออม” เป็นก้อนสำหรับใช้จ่าย ซื้อของชิ้นใหญ่ ทำให้เหล่ามนุษย์เงินเดือนนิยมทำบัตรเครดิต เพื่อใช้ผ่อนชำระสินค้าแทน หลายคนใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต จนติดเป็นนิสัย

ตอบสนองความต้องการของตัวเอง

โดยไม่ประมาณตน จนทำให้เกิดหนี้สิน ก้อนโตตามมา หากสามารถผ่อนชำระได้ตามกำหนดก็รอดตัวไปแต่ถ้าไม่ได้เนี่ยสิ! ระวังประวัติ ชำระหนี้เสีย ทำให้คุณไม่สามารถทำ

ธุรกรรมการเงินใดๆ ได้  อาทิ ขอสินเชื่อจากธนาคาร, กู้ซื้อรถ และกู้ซื้อบ้าน) จนกว่าจะชำระหนี้เดิมหมดและต้องใช้เวลามากกว่า 3 ปีกันเลยทีเดียว

ภาวะเ สี่ ย ง ที่ 4 ไม่มีเงินต่อยอดสำหรับอนาคต

โดยเฉลี่ยแล้วคนเรามีอายุอยู่ที่ประมาณ 70-80 ปี นั่นก็เท่ากับว่าหลังเกษียณในวัย 60 เราต้องมีใช้ชีวิตต่ออีกเกือบ 20 ปี เมื่อคุณแก่ตัวลงไม่สามารถทำงาน หาเงินได้ แต่รายจ่าย

ในชีวิตประจำวันยังคงมีอยู่ และมีโอกาสเพิ่มมากขึ้นเนื่องต้องใช้ในการ รักษ า อาการ เจ็ บ ป่ว ย ในช่วงสูงวัยหากวันนี้คุณไม่ออมเงินไว้สำหรับชีวิตย ามปั้นปลาย บอกเลยคุณลำบากแน่

เห็นแล้วใช่มั้ยครับ ว่าการไม่มี “เงินออม” น่ะส่งผลอะไรบ้างกับชีวิตของคุณที่เหลือก็อยู่ที่ตัวคุณแล้วนะ ว่าจะเริ่มออมเงินตั้งแต่วันนี้ หรือรอให้จวนวันที่ลำบากซะก่อน

ขอบคุณที่มา : a o m m o n e y

Load More Related Articles
Load More By FahFah FahFah
Load More In ข้อคิด

Check Also

เคล็ดลับ หัวหน้าที่ดี ที่มัดใจลูกน้องได้อยู่หมัด

ไม่มีใครอยากเปลี่ยนงานบ่อย โดยไม่มีเหตุจำเป็นไม่ว่าจะเป็นคนในแผนกใด ขององค์กรก็ตาม ถ้าเป็น…