Home ข้อคิด คนที่คุณคุยอยู่หรือคบอยู่ เป็นคนที่ใช่หรือไม่ใช่

คนที่คุณคุยอยู่หรือคบอยู่ เป็นคนที่ใช่หรือไม่ใช่

0 second read
0
0
843

จะให้นิยๅมความหมายของคำว่า “คนที่ใช่” เขาก็คือคนที่ทำให้เราเป็นตัวของตัวเองได้เวลาที่อยู่กับเขาดังนั้น..วันนี้เราจะพามาดูว่าคนที่คุณคบอยู่เป็นคนที่ “ใช่หรือไม่ใช่” ด้วยการกระทำเหล่านี้ค่ะ ไปดูกันเลยค่ะ

1. คนที่ใช่ จะทำให้สิ่งที่คุณต้องการเป็นไปได้คนที่ไม่ใช่ จะทำให้คุณต้องยอมรับสิ่งที่คุณไม่ต้องการ

2. คนที่ใช่ จะรักคุณอย่ๅงไม่มีเงื่ อ นไขคนที่ไม่ใช่ จะให้คุณทำต ามเงื่ อนไขเขาถึงจะรักคุณ

3. คนที่ใช่ มีไว้ให้รักคนที่ไม่ใช่ มีไว้ให้เรียนรู้

4. คนที่ใช่ จะทำให้เรื่องที่ทะเล าะกันเป็นเรื่องเล็กน้อยคนที่ไม่ใช่ จะทำให้ทุกเรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องที่ต้องทะเล าะกัน

5. คนที่ใช่ จะทำให้คุณรู้สึกเป็นผู้รับมากกว่าผู้ให้คนที่ไม่ใช่ จะทำให้คุณต้องเสียสละบนความเห็ นแ ก่ตัว ของเขา

6. คนที่ใช่ จะทำให้คุณไม่ต้องการคนอื่นทั้งโลกคนที่ไม่ใช่ จะทำให้คนอื่นเติ มเต็มคุณได้มากกว่าเขา

7. คนที่ใช่ จะทำให้คุณเป็นทุกสิ่งทุกอย่ างของเขาต่อหน้าคนอื่นคนที่ไม่ใช่ จะทำให้คุณรู้สึกไม่มีตัวตน และไม่สำคัญ

8. คนที่ใช่ จะทำให้คุณรู้สึกเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นคนที่ไม่ใช่ จะทำให้คุณรู้สึกเสี ยค วามเป็นตัวของตัวเอง

9. คนที่ใช่ จะทำให้คุณรู้สึกรักตัวเองที่เลือกเขาคนที่ไม่ใช่ จะทำให้คุณรู้สึกว่ากำลังทำร้ า ยตัวเอง

ดังนั้น

ถ้าเราคือคนที่ใช่ เขาจะตั ดทุกคนออกไปจากชีวิตโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยความสำคัญ ของคนที่ใช่ และคนที่ไม่ใช่มันต่ างกันมากตอนนี้คุณกำลังเจอกับคนไหนอยู่คะถ้ารักตัวเองจงเลือกคนที่ใช่แล้วคุณจะมีความสุขมาก

Load More Related Articles
Load More By fah
Load More In ข้อคิด

Check Also

คนที่ใจเย็น คือคนที่ใจเย็น

1.ตื่นอย่ างมีสติ แทนที่จะตื่นมาแล้วเช็คข่าวสารจากโซเชียลมีเดียเป็นสิ่งแรกของวัน ให้เวลาตั…