Home ข้อคิด “คนต่างชาติ” เข้ามาทำงานในไทย ทำไมถึงรวยเร็วกว่าคนไทย

“คนต่างชาติ” เข้ามาทำงานในไทย ทำไมถึงรวยเร็วกว่าคนไทย

8 second read
0
0
627

เมื่อ100ปีก่อน..คนจีน หนีความย ากจนเสื่อผืนห ม อ น ใบ มาเมืองไทย เป็นกุลี ,แบกข้าวส า ร ,ลากรถ,ขายน้ำเต้าหู้ ฯลฯ คนไทยดูถูก…เรียกไอ้ เ จ็ กแต่คนจีนขยัน

ขันแข็ง หนักเอาเบาสู้ อย า กเป็นเจ้าของกิจการ อย า กเป็นพ่อค้า คนไทยชอบสบาย อย ากเป็นเจ้าคนนายคน รับราชการ มียศ มีสี มีเกียรติ วันนี้..คนจีนร่ำรวย

เป็นเจ้าของกิจการมากมาย คนไทยเป็นลูกจ้าง และเป็นลูกหนี้คนจีน

50 ปีก่อน.. คนอินเดีย คนบังคลาเทศ หนีความย ากจน มาเมืองไทย เป็นย า ม เป็นคนขายนมแพะ ขายถั่ว คนไทยดูถูก…เรียกไ อ้ บั ง คนอินเดียขยัน เจียมเ นื้ อ

เจียมตัว ประหยัด เก็บออม อ ด ท น ไม่ยอมเสียเปรียบวันนี้ คนอินเดียเป็นเจ้าของกิจการมากมายในไทย คนไทยเป็นลูกจ้าง และเป็นลูกหนี้คนอินเดีย

30 ปีก่อน.. คนเวียตนาม อพยพมาไทยเพราะสงคราม มาเมืองไทยมาเป็นลูกจ้างทำประมง ทำนา ซ่อมรถคนไทยดูถูก…เรียกไ อ้ แ ก ววันนี้ เมืองไทยโดยเฉพาะ

ทางอีสาน และภาคตะวันออก คนเวียตนามเป็นเจ้าของกิจการมากมายคนไทยเป็นลูกจ้าง และเป็นลูกหนี้คนเวียตนาม

วันนี้!!!คนเขมร, คนลาว, คนพม่า ,เข้ามาไทย ทั้งถูกต้อง ทั้งแอบหนี เพราะ AEC เปิด รับค่าแรง 300 บาทเข้ามาเป็นคนรับใช้ในบ้ าน ,พนักงานโรงแรม , เด็กเสริฟ์

ร้านอ าห า ร , เด็กปั้ม ,คนงานก่อสร้าง ,คนไทย ดูถูก…เรียก…,ไ อ้ เ ข ม ร,ไ อ้ ห ม่ อ งสิ่งที่น่าเป็นห่วงในอนาคตคือ…

อีกแค่ 20 ปีข้างหน้า!!!!ชนชาติต่างๆ ที่อพยพเข้ามาก็คงเป็นเจ้าของกิจการกันหมด และคนไทยก็กลับมาเป็นลูกจ้างคนเขมร คนพม่า คนลาว และเป็นลูกหนี้เขา

เหล่านั้น เหมือนพ่อแม่ปู่ย่าต า ย า ยของพวกเรา หรือเปล่า? นี่คือ.. คนไทย!แท้ๆใช่หรือไม่? ทำไม?คนไทย !มีความรู้ มีฝีมือแรงงานที่ดี แต่ไม่สร้างโอกาส ไม่สร้างงาน

ให้มีคุณค่ากับตนเองงานหนักหน่อย ท้อ ลาออก งานเหนื่อยหน่อย บ่น ลาออก งานมากหน่อย บอกค่าจ้างถูก ไม่คุ้มค่า ลาออก น่าเป็นห่วงคนไทยที่รักสนุก รักสบาย

ไม่อ ดท น ไม่พึ่งพาตัวเองชอบหรูหรา หน้าใหญ่ ใจถึงประมาณว่า” ฉิ บ ห า ยไม่ว่า ต้องการชื่อเสียง “แข่งกันอวดรวยโดยการมีหนี้สิน จนหนี้ท่วมตัวโ ก ห กตัวเอง

หน้าชื่นอกตรมเลี้ยงลูกให้เป็นลูก เ ท ว ด าเลี้ยงลูกไม่รู้จักโต เ ส พ ติ ดวัตถุนิยมขายที่ดิน ปู่ย่าตา ย า ยกินขออย่าให้เป็นอย่างนี้เลยคนไทย มีฝีมือ มีทักษะดี ฉลาด

ไหวพริบดี เอาตัวรอดเก่งคนไทย มี ดี นำมันออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์กันเถอะ”รักกันไว้เถิดคนไทย”อย่าให้ อีก 20 ปีข้างหน้า คนไทย ต้องเป็นลูกจ้าง หรือ ต้อง

เป็นลูกหนี้ ของคนต่างชาติใน A E C เลยนะ

ขอบคุณที่มา : b l o c k d i t .

Load More Related Articles
Load More By FahFah FahFah
Load More In ข้อคิด

Check Also

4 เรื่องที่มนุษย์เงินเดือน ต้องรีบแก้ ก่อนที่จะสายเกินแก้

1. ของมันต้องมี มีใคร ทีต้องอัพเดท แฟชั่นใหม่ๆ อัพเดทมือถือทุกปี มีสินค้าอะไรใหม่ๆไม่เคยพล…