Home ข้อคิด ก็เพราะแบบนี้ไง คนบางประเภท ถึงเป็นหัวหน้าไม่ได้

ก็เพราะแบบนี้ไง คนบางประเภท ถึงเป็นหัวหน้าไม่ได้

12 second read
0
0
301

บ่อยครั้งที่พบว่า ในองค์กรทั่วไปมีคนบางคนทำงานมานาน สู้อุตส่าห์เรียนมาสูงๆ แต่สิบปีผ่านไปก็ไม่ถึงไหนยังนั่งอยู่ที่เดิม ทำงานซ้ำซากแบบเดิม วันๆนั่งบ่น

น้อยใจในโชคชะตาไปวันๆ ขณะที่บางคนอดทน ขยัน ซื่อสัตย์ ก็เป็นใหญ่ไม่ได้ บางคนขยันทำงาน แต่ก็ไม่ได้รับเลือกให้เป็นผู้นำ บางคนเป็นผู้นำ ก็ย่ำอยู่กับที่

ไปไม่ถึงไหนไม่ต้องแปลกใจ มีปัจจัยหลายอย่างที่คนเหล่านี้ไม่มี ซึ่งเป็น Key factors ที่จะบันดาลให้เขาก้าวไปสู่ความเป็นผู้นำที่อยู่ในใจเจ้านาย เพื่อน และลูกน้องได้

ให้สำรวจดูว่าคุณอยู่ในข่ายคนเหล่านี้หรือเปล่า

1. บ้ าอำนาจ ยึดติดในรสชาดของอำนาจ ใช้อำนาจแบบฟุ่มเฟือย ให้คนมาพินอบพิเทาตนเองแล้วมีความสุข ชอบอวดชอบเบ่ง รู้สึกว่าตนเป็นคนสำคัญสุดๆ พวกนี้

มีแต่อำนาจ ไม่มีบารมี พอหมดอำนาจเหมือนหมา ตัวหนึ่ง

2. ชอบเรื่องไร้ส า ระมากไป เวลาพูดถึงปัญหา ไม่เข้าประเด็นสักที ประชุมทั้งวันไม่ได้อะไร

3. เจ้าอารมณ์ ทนกับความกดดันไม่ได้ ไม่สามารถเก็บกดความรู้สึกได้ Sensitive กับคำพูดของคนอื่น ไม่นำความจริงมาไตร่ตอง เกิดปฏิกิริย าทันที เมื่อถูกทักท้วง

หรือถูกขัดใจ แสดงอารมณ์ก้าวร้าวออกมา ไม่แคร์คนอื่น

4. พูดมาก หมายถึงการพูดที่ไร้ส า ระ ไม่ถูกกาละเทศะ หาแก่นส า รไม่ได้ ไม่เหมาะสมกับเหตุการณ์

5. พูดมากกว่ากระทำ คุยได้ตลอดถึงทุกประเด็น ทุกปัญหา แต่ไม่เคยลงมือแก้ไข ชี้ให้คนอื่นทำลูกเดียว

6. ไม่โปร่งใสทำอะไรมุบมิบ รู้อยู่คนเดียว ตรวจสอบไม่ได้ คนอื่นไม่มีส่วนรับรู้ มักเกิดกับพวกไม่ตรงไปตรงมา

7. ชอบเอาหน้า ทำงานต่อหน้าเจ้านาย พอลับหลังสั่งคนอื่น โดดความรับผิดชอบ

8. ชอบโทษคนอื่น เป็นทางออกสำหรับเอาตัวรอด ขาดความรับผิดรับชอบ เช่นโทษลูกน้องทำผิด ทั้งๆ ที่ตัวเองเป็นหัวหน้ามีหน้าที่ควบคุมให้ดีและถูกต้อง

9. ไม่เคยชมคนอื่น ชมไม่เป็น หรือไม่อย ากชม อาจเกิดจากขาดความรักในวัยเด็ก จิตใจเลยฝังแน่นไปด้วยความโหยหา อิจฉาริษย า อย ากได้

10. ดื้อเงียบ เมื่อมีความไม่พอใจ ไม่เข้าใจ ไม่ยอมไถ่ถาม แสดงออก เก็บไว้แต่ในใจ แล้วปฏิเสธในการทำตาม เผลอๆเอาไปก่นด่า นินทาเจ้านายลับหลัง คนเหล่านี้

ไม่มีวันแก้ปัญหาได้ จะอมทุกข์อยู่คนเดียว

11. ชอบตอด ตอบโต้ เข้าข่าย Negativism ใครพูดอะไรมองตรงข้ามทุกที ตอบโต้ วิจารณ์แบบไม่สร้างสรรค์ไม่มีความอดกลั้น และให้เกียรติคนอื่น เอาตนเป็นที่ตั้ง

12. มองคนสั้นๆไม่มองย าว ด่วนสรุปคนเกินไปในระยะสั้นๆว่าดีหรือเ ล ว ต้องมาเสียใจภายหลัง

13. ยึดติดในผลประโยชน์เล็กน้อย บางครั้งยอมเสียไม่ได้ คิดเล็กคิดน้อย จะเอาให้ได้ ใจคับแคบ ชอบแต่ได้

14. ไม่เคยเสียสละเพื่อผู้อื่น ไม่เคยเสียสละเพื่อส่วนรวม รักแต่ตนเอง ไม่เคยร่วมสังฆกรรมกับใคร อยู่แต่ในโลกตัวเอง ทำบุญให้ทานใครไม่เป็น

15. เห็นแก่พวกพ้องและส่วนตัวมากเกินไป ทุกคนมีข้อนี้แต่คนดีมีในปริมาณพอดีแต่พอเพียง ไม่ทำให้คนอื่น เดือดร้อน พึงได้พึงมีในสิ่งที่ควรได้ ไม่ละโมบ สร้างเงื่อนไข

เพื่อตนเอง และพวกพ้องเพื่อให้เห็นว่าตนมีน้ำใจ

16. ไม่โปร่งใส ทำอะไรมุบมิบ รู้อยู่คนเดียว ตรวจสอบไม่ได้ คนอื่นไม่มีส่วนรับรู้ มักเกิดกับพวกไม่ตรงไปตรงมา

17. ไม่ฟังคนอื่นใจคับแคบ มักเป็นพวกประสพการณ์สูงไป เข้าใจตนเองว่าแน่ ตั้งใจยัดเยียดความคิดตนให้คนอื่นอย่างเดียวโดยไม่สนใจว่าคนอื่นมีความคิดเห็น

ที่อาจเป็นประโยชน์อย่างไร

18. ด่วนสรุป ข้อมูลยังไม่ครบ สรุปความแล้ว ใช้ประสพการณ์มากไปอาจผิดพลาดภายหลังได้ ทำตัวเหมือนนักพ นั น แท ง ห ว ย ได้เสีย

19. แพ้ไม่เป็นพอพลาดพลั้งทำผิดกลัวเสียหน้า บางคนแสดงเป็นโกรธ กลบเกลื่อน โทษคนโน้นคนนี้เป็น Survival mechanism แบบหนึ่ง บางคนอาจหาทางออก

แบบองุ่นเปรี้ยวก็ยังพอทำเนา ไม่ไป ก้าวร้าวคนอื่น

20. เลือกที่รักมักที่ชัง Bias สุดๆ ถ้ารักใครเขาทำผิดก็แก้ตัวให้ พอทำดีหน่อยเพียงเล็กน้อยป่าวประกาศก้องโลก ชังใครเขาทำดีก็ไม่สนใจถ้าผิดโดนกระทืบซ้ำอย่างแรง

21. มีสองมาตรฐาน ขึ้นกับผลประโยชน์หรือความพอใจของตนเอง ไม่สนความน่าจะเป็น หาทางอธิบายน้ำขุ่นๆ

22. ไม่กล้าตัดสินใจ เกิดจากใจเสาะ หรือลังเล เหลาะแหละ เหลวไหล ไม่มีความมั่นใจ ขาดประสพการณ์ความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่ทำ

23. ฉลาดแกมโกง เป็นพวกฉลาดแต่ไร้คุณธรรม จัดอยู่ในพวกฝ่ายอธรรม พวกนี้อั นตร า ยเพราะฉลาดที่จะทำชั่ ว

24. หลงตน ชื่นชมให้ความสำคัญตนเองเกินเหตุ เชื่อแต่ในสิ่งที่ตนคิด เห็นแต่ในสิ่งที่ตนอย ากเห็นมองข้าม ความจริงที่พึงเป็น บางทีก็ยกตนข่มท่าน พวกนี้จะมี

ความขี้อิจฉาแฝงอยู่กลายๆ

25. หลอกตนเองได้ เพื่อรั กษ าความรู้สึกตัวเองเอาไว้ทั้งๆที่ไม่ควรเป็น

26. ชอบตำหนิคนอื่น พวกนี้หาความสุขจากการที่เห็นคนอื่นทำผิด ติลูกเดียวแบบไม่สร้างสรรค์

27. ใจเสาะ พอเจอเหตุการณ์ที่ต้องเผชิญ หาคนอื่นแทน ไม่กล้าคิดกล้าตัดสินใจเพราะกลัวต้องรับผิดชอบ

28. ไม่กล้าแสดงออก เป็นพวกขาดความมั่นใจสุดๆ วัยเด็กอาจเคยถูกรังแกมาก่อน ต่อหน้าเลยทำหงอตลอดเวลา ชอบแสดงลับหลังทำเป็นกร่างอยู่คนเดียว

29. คิดซับซ้อนไม่เป็น เห็นอะไรก็เห็นเพียงรูปแค่นั้น ไม่เคยเห็นความหมายของมัน คิดอะไรเกินหนึ่งช็อต ไม่เป็น พวกนี้เอาอะไรมากกับเขาไม่ได้ มีชีวิตอยู่คอยแก้ปัญหา

ไปเรื่อยๆ ป้องกันปัญหาไม่เป็น ซื่อ บริสุทธิ์ เหมือนโ ง่

30. เห็นอะไรตามที่อย ากเห็น ชอบหาคำอธิบายสิ่งที่อย ากให้เป็น ไม่มองด้านตรงกันข้าม พวกนี้จะผิดหวังบ่อย

31. ปฏิเสธความจริง เพราะมันเ จ็ บป ว ด กระทบความรู้สึกและผลประโยชน์ตนเอง พวกนี้จะแก้ปัญหาอะไรไม่ได้

32. เอาตัวรอดเก่ง ถ้าเป็นการแก้ปัญหาส่วนรวมหรืองานก็พอรับได้ แต่ถ้าเข้าข่ายแก้ตัวละก้อ ไม่ดี

33. มีลักษณะที่ไม่น่าไว้วางใจ เช่นบุคลิกภาพ การพูดจา พฤติกรรม ผลงานในอดีต ประสบการณ์ ความรู้การนำเสนอหรือแสดงออก ความรับผิดชอบ เหล่านี้มีผล

ต่อเจ้านายที่จะให้ความไว้วางใจหรือไม่ นอกจากนั้น

การจะไต่เต้าไปสู่ตำแหน่งที่สูงได้รวดเร็วได้ ต้อง

1. เป็นคนเก่ง มีความรู้ในงานที่ทำ พัฒนาตนเองต่อเนื่อง

2. คิดเป็น มีวิสัยทัศน์ วางแผนเป็น วิเคราะห์ปัญหาได้ สังเคราะห์วิธีการแก้ปัญหาได้

3. ทำงานเป็น รู้จักวิธีการ มุ่งมั่น รับผิดชอบ อดทน มีกรอบเวลาการทำงาน

4. นำคนอื่นได้ รู้จักสร้างแรงจูงใจ สอน แนะนำ ควบคุมเป็น

5. ยอมรับผิดชอบชั่ วดีจากผลลัพธ์ที่ตนทำ

6. เสียสละ มีน้ำใจแบ่ งปั นให้คนอื่นได้ ไม่เอาเปรียบคน

7. วางตัวเหมาะสมน่านับถือ

8. กล้าแสดงออกบนพื้นฐานของเหตุผล

9. วุฒิภาวะทางอารมณ์ดี หนักแน่น อดทน อดกลั้นเป็น

10. ทำตัวเป็นที่ไว้วางใจแก่ผู้อื่นและเจ้านาย โดยแสดงออกซึ่งความรับผิดชอบ การอาสางานไม่หลบหนี การมีวินัย ซื่อสัตย์ ซื่อตรง ขยัน อดทน ฉลาดคิด พูด

ทำ มีน้ำใจ ปรึกษารายงานเป็น ไม่สับเพร่า ไม่พูดมาก แสดงออกเหมาะสม (เหมือนมี ด คม นอกฝัก) คนอื่นรอบข้างสัมผัสได้

สูตรมาตรฐานความเป็นผู้นำที่ดี ไม่โ ง่ ไม่ชั่ ว ไม่เฉื่อย

สูตรความสำเร็จในการเป็นผู้นำที่ดีเยี่ยม

“อดทน อดกลั้น หมั่นเพียร เรียนรู้ อยู่เพื่อองค์กร สอนคนทำงาน สานสัมพันธ์ได้ครบ มีความเคารพนอบน้อม พร้อมที่จะเสียสละ ไม่ลดละความมุ่งมั่น มีความฝัน

ที่อย ากได้ มีหัวใจชี้นำทาง มีพ ลั งไม่อ่อนหล้า มีความกล้ารับผิดชอบ พร้อมส่งมอบความสำเร็จ แม้เหน็ดเหนื่อยก็ยิ้มได้ ให้ความรักต่อคนอื่น พร้อมตื่นตัวอยู่ทุกเมื่อ

เชื่อมั่นในคุณธรรม นำชีวิตเป็นสุขได้ “

ขอบคุณที่มา : n a n a s a r a . n e t

Load More Related Articles
Load More By FahFah FahFah
Load More In ข้อคิด

Check Also

เคล็ดลับ หัวหน้าที่ดี ที่มัดใจลูกน้องได้อยู่หมัด

ไม่มีใครอยากเปลี่ยนงานบ่อย โดยไม่มีเหตุจำเป็นไม่ว่าจะเป็นคนในแผนกใด ขององค์กรก็ตาม ถ้าเป็น…