Home ข้อคิด กุญแจ 3 ดอก สู่ทางออกของชีวิต(ข้อคิดในการใช้ชีวิต)

กุญแจ 3 ดอก สู่ทางออกของชีวิต(ข้อคิดในการใช้ชีวิต)

0 second read
0
0
817

กุญแจ 3 ดอกของชีวิต

ดอกที่ 1 คือ.. ยอมรับ

ดอกที่ 2 คือ.. แก้ไข

ดอกที่ 3 คือ.. ออกห่าง

หากยอมรับไม่ได้ ก็ต้องลงมือ “แก้ไข” หากแก้ไขไม่ได้ ก็จง “ออกห่าง” คนที่มองโลกในแง่ดี

คิดแต่จะหัวเราะ จนลืม.. “ความอาฆ า ต”คนที่มองโลกในแง่ร้ า ยคิดแต่จะอาฆ า ต จนลืม.. “หัวเราะ”

อย่ าถามคนอื่นว่า.. เพราะอะไรแต่จงถามตนเองว่า.. มีสิทธิ์อะไรความห่างเหินเป็นสิ่งที่ใครๆ ก็ กลั ว

ที่ กลั ว ก็เพราะว่า.. ไม่รู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่ง ยังคิดถึงคุณ หรือ ลืมคุณไปแล้วคนบางคนดีต่อคุณ ก็เพราะ

คุณดีต่อเขา คนบางคนดีต่อคุณ ก็เพราะรู้ในความดีของคุณไม่ว่าจะเป็นความรัก หรือ มิตรภาพ

จุดหมายสูงสุด อาจมิใช่การได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันแต่เป็นความเข้าใจที่มีให้กันและกันต่างหาก

10 บทเรียนสั้นๆ “อย่ าเรื่องมาก แล้วจะมีเรื่องน้อย”

1. บางคนรักงานนั้นจึงทุ่มเท บางคนทุ่มเทจึงรักอะไรเกิดก่อนก็ได้ แต่วงจรที่สมบูรณ์ต้องมีสองสิ่งนี้

2. ถ้าพย าย าม เราอาจเป็นอะไรได้หลายๆ อย่ างแต่เราไม่ต้องเป็นทุกอย่างก็ได้ เป็นในสิ่งที่ทำแล้วมีความสุข

3. แยกให้ออกว่าสิ่งใดควรค่าแ ก่การเสี ยเวลาสิ่งใดสูญเปล่า เมื่อแยกแล้วก็ทุ่มกับสิ่งที่ควรค่าและวางมือจากสิ่งสูญ

4. ความรักในการงานเกิดจากความทุ่มเทใส่ใจลงไปในนั้น หากไม่ทุ่มเทก็ย ากที่จะรักงานนั้น

5. แยกคนจริงใจกับคนไม่จริงใจให้ออกเพื่อป้องกันความผิ ดหวังของตนเอง

6. หากไม่ชอบสิ่งใด อย่ าเสี ยเวลาบ่นแก้ไขให้เป็นสิ่งที่ชอบซะ ถ้าแก้ไม่ได้ก็หนีจากออกมา (เอาเวลาไปใช้กับสิ่งที่คุ้มค่ากว่า)

7. คำหวานมักไม่จริง แต่เราเคลิ้มเพราะอย ากให้มันจริงตามที่เขาว่า

8. ทำสิ่งที่มีความสุขให้สุดฝีมือจะมีคนได้รับความสุขจากสิ่งที่เราทำสิ่งนั้น อาจเป็นอ าห า รอร่อย

ดนตรีเพราะๆ รูปถ่ายสวยๆ หรือการงานทุกชนิด

9. อย่ ากระโจนลงไปในสมรภูมิแห่งอารมณ์มีคนยื่นด าบท้าประลองก็แค่ยิ้มให้ แล้วไม่รับด าบนั้นเสียง

10. อย่าฉลาดเสี ยจนไม่มีความสุข คนเราจะสุขหรือทุ กข์อยู่ที่เขาเลือกเก็บอะไรไว้กับตัว เปรียบดัง

ห้องเปล่าห้องหนึ่ง ถ้าเราเอาของ ส ก ป ร กใส่ไว้ไม่นานมันก็เราก็เ ห ม็ นแม้แต่เราเอาดอกไม้สวยๆ หอมๆ

ใส่ไว้ไม่นานมันก็เน่า ห้องก็ส่งกลิ่นเ ห ม็ นเราก็ต้องเอาออกเช่นกันความสุขที่มันผ่านไปแล้ว ถ้าเราเลือกเก็บ

แบบเหมือนว่ามันไม่จากเราไป เราก็ทุ กข์แต่ถ้าเราเรียนรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราครอบครองสุดท้ายเราก็จะเสี ยมันไป

ขอเพียงเรายอมรับให้ได้ อันไหนตัดได้ก็ให้ตัดอันไหนลบได้ก็ ให้ลบ ถ้ามันทำให้เราทุ กข์ และอันไหน

ลบไม่ได้ ตัดไม่ได้ ก็ต้องปล่อยวางมันให้ได้

ขอบคุณที่มา  : ธรรมทาน

Load More Related Articles
Load More By FahFah FahFah
Load More In ข้อคิด

Check Also

เมื่อจำเป็นต้องดุลูก จะดุอย่างไรไม่ให้ทำร้ายจิตใจลูก

การอบรมสั่งสอนให้ลูกเป็นเด็กที่มีพฤติกรรมเหมาะสมกับการดุลูกเป็นของคู่กัน เพราะที่คุณพ่อคุณ…